Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.12.2021

Zmluva o termínovanom úvere č. 1302/2021/UZ

Zmluva o termínovanom úvere č. 1302/2021/UZ

350 000,00 EUR tristopäťdesiattisíceur

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 00 Bratislava

Obec Dobrá Niva

26.11.2021

Zmluva o dielo

202103

39 893,40 EUR Tridsaťdeväťtisícosemstodoväťdesiattri eur 40/100

L-Trade s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

26.11.2021

Prílohy

Prílohy k zmluve 935/CC/21

nula eur

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 47/9,96261,Dobrá Niva

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

23.11.2021

Zmluva o Elektronickej službe Business24

22/11/2021

Nula eur

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

23.11.2021

Zmluva o úvere

935/CC/21

68 600,00 EUR Šešťdesiatosemtisícšesťsto eur

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

23.11.2021

Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve

935/CC/21-Zm1

68 600,00 EUR Šešťdesiatosemtisícšesťsto eur

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

09.11.2021

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-32-10-2021-SK

nula eur

Galileo Corporation s.r.o.,Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda

Obec Dobrá Niva

09.11.2021

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

2/11/2021

948,00 EUR Devaťstoštyridsaťosem eur

Galileo Corporation s.r.o.,Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda

Obec Dobrá Niva

09.11.2021

Zmluva o službách

281021/1

990,00 EUR Deväťstodeväťdesiat eur

OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. Šaľa

Obec Dobrá Niva

31.10.2021

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho ofndu

ŠOP SR-Z/207/2021/POP-21

5 000,00 EUR Päťtisíc

Obec Dobrá Niva

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,Tajovského 14049/28,97409,Banská Bystrica

29.09.2021

Zmluva o dielo

202102

7 512,00 EUR sedemtisícpäťstodvanásť eur

Ing. Karol Kamenský KAMEŇ,Dukelských hrdinov 13,96001,Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

27.08.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

21-514-04670

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Fond na podporu umenia

11.08.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

2017/2

Nula eur

Obec Michalková

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

05.08.2021

Kúpna zmluva

KZ/01/2021

1 710,00 EUR Jedentisícsedemstodesať eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Roman Urban + 5

30.05.2021

Zmluva o dielo

202101

352 761,00 EUR tristopäťdesiatdvatisícsedemstošesťdesiatjedeneur

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 47/9,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva

27.05.2021

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

250,00 EUR dvestopäťdesiateur

Ing. Jozef Čarada

Obec Dobrá Niva

19.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

3210717

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

16.04.2021

Zmluva o výkupe vedľajších živočíšnych produktov

23/3/2021

0,18 EUR nela eur 18 centov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

LADISCO s.r.o.

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Dobrá Niva

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

15.02.2021

Dohoda

20/30/010/77

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen

29.01.2021

Zmluva o zhotovení veci na zákazku

06/11/2020

14 180,00 EUR Štrnásťtisícstoosemdesiat eur

GS EUROTHERM MONT s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

29.01.2021

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

12/09/1995

414,98 EUR Štyristoštrnásť eur 98/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen

29.01.2021

Zmluva uo ukladaní odpadu na Skládku Zvolenská Slatina

1017611

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Spoločnosť Pohronie a.s.,Lieskovská cesta 15,96001,Lieskovec

28.12.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom

15003/71

820,56 EUR Osemstodvadsaťeur a 56/100 centov

Marius Pedersen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

17.12.2020

Zmluva o dielo

2020121601

14 900,00 EUR Štrnásťtisícdeväťsto

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Detronics, s.r.o.,Buzulucká 3,960 01,Zvolen

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: