Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.09.2015

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

21/POD-ZD2-53/15

5 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

03.09.2015

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo o poskytovaní servisných služieb

1

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Geosense SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 01 Košice

03.09.2015

Zmluva o dielo

NSWD-033-07-2015-SK

984,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

03.09.2015

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a pokytovania ďalších webhostingových služieb

NSWW-033-07-2015-SK

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

25.08.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

7/BB/2015

2 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad Banská Bystrica

24.08.2015

Zmluva o dielo

4217

8 400,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

SPIG s.r.o. Zvolen, Tulská 2, 960 01 Zvolen

24.08.2015

Zmluva o dielo

4/2015

50 245,96 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

A.M.F STAV s.r.o., A.Bernoláka 928/2, 962 12 Detva

29.07.2015

Kúpna zmluva

KZ/02/2015

116,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Lucia Gašperanová, Družstevná 222/15, 962 61 Dobrá Niva

26.06.2015

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2015

257/2015/ODDF

800,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

22.06.2015

Zmluva o dielo

02/2015

11 800,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

SOPA plus s.r.o., Trebuľa 1643/19, 962 31 Sliač-Hájniky

22.06.2015

Zmluva o dielo

03/2015

14 674,10 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

SOPA plus s.r.o., Trebuľa 1643/19, 962 31 Sliač-Hájniky

17.07.2015

Zmluva o dielo

1/S/2015

780,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Mgr.Erika Kočická, PhD., Študentská 22, 960 01 Zvolen

09.06.2015

Dodatok č.01/2015 ku Kúpnej zmluve

01/2015

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Ing. Ján Kyseľ a Mária Kyseľová, Mlynská 83/37, 962 61 Dobrá Niva, SR

26.05.2015

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo KaHR-22VS-1001/0174/06

3

75 504,32 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

15.05.2015

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.2/21/7/2014

3

75 504,23 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

CONSTRUCT s.r.o.,Vajanského 80,98401,Lúčenec

15.05.2015

Zmluva o dielo

ZoD2015

500,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Jozef Kucbeľ, Podkriváň 391, okr.Zvolen

20.04.2015

Zmluva o podmienkach zabezpečenia projektovej dokumentácie stavby a realizácie stavby Dobrá Niva - IBV Studničný jarok, inžinierske siete a podmienkach postúpenia práv a povinností investora/stavebníka k časti Stavby

20/03/2015

192 122,54 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Ing. Ondrej Martinec a Ing.Mária Martincová, Priechod 239, 976 11 Priechod

13.04.2015

Licenčná zmluva

2015040001

399,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

IT futurity, s.r.o. J.Jesenského 1086/11, 960 01 Zvolen

25.02.2015

Darovacia zmluva

KRHZ-BB-13/2015

11 983,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva (obdarovaný)

Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava (darca)

29.01.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

ZLP-2014-0379/OPIS

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

DEUS, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

22.12.2014

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

1/2014/PP

347,99 EUR Tristoštyridsaťsedem eur 99/100

Ján Mikulčík SHR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

23.02.2015

Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.9 a násl. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

01/§10/2015/ZV

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen

23.02.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb s poukázaním na §12 ods.3 písm. b) bod 4 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

01/§12/2015/ZV

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.1/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Cirkevný zbor evenjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dobrá Niva

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.3/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

RNDr.Eva Bajnoková, kpt.Nálepku 48/1, 962 61 Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: