Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.8/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing.Ľubomír Selecký, Mierová 416, 962 33 Budča

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.10/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing.Ján Ukrop, Slobody 517/23, 962 61 Dobrá Niva

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.11/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Anna Krkošová, Slobody 518/25, 962 61 Dobrá Niva

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.12/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ján Krkoš, Slobody 518/25, 962 61 Dobrá Niva

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.13/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Anna Paulíková, Slobody 512/7, 962 61 Dobrá Niva

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.14/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Štefan Koštialik, Richtáře Šimona 212/54, Miškovice, Praha 9

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.15/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mariana Žiačiková, Mlynská 80/31, 962 61 Dobrá Niva

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.16/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ján Koštialik, Terany 1, 962 68 Terany

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.17/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mgr.Adriana Butkovská, Šteudentská 1688/10, 960 01 Zvolen

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.18/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Miroslava Gažová, Líška 1502, 963 01 Krupina

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.19/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Zuzana Gažová, Líška 1502, 963 01 Krupina

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.21/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mgr.Vladimír Balko, Novozámocká 1453/24, 960 01 Zvolen

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.22/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ján Balko, Novozámocká 3210/23, 960 01 Zvolen

04.12.2014

Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.23/2011/OP

2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Dana Kvasová, Nová 124/27, 962 62 Sása

07.11.2014

Zmluva o dielo

2/2014

18 100,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Jaroslav Mucha,Jasenové 61,013 19,Kľače

06.11.2014

Zmluva o dielo

16/2014

4 950,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing.Dušan Orság-EKOPOL, Poľná 64, Banská Bystrica

05.11.2014

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.02/MK/2014

1

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec

30.10.2014

Zmluva o dielo

141001

850,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

EU PROFI, s.r.o., ČSA 12, 962 01 Zvolenská Slatina

22.10.2014

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

1

126,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Obec Sása, Námestie SNP 329/1, 962 62 Sása

22.10.2014

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí č.2/2014 CVČ

1

157,40 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce

21.10.2014

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

5/POD3-53/14

5 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

20.10.2014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

VS 2-2014

1 050,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing. Anna Hašková,ul.A.Hlinku 2556/25,960 01,Zvolen

01.10.2014

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2014

681/2014/ODDF

500,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva (prijimateľ/žiadateľ)

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica (poskytovateľ)

30.09.2014

Zmluva o poskytnutí služieb

01/MO/2014

17 500,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

A grafik spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica

14.07.2014

Dodatok č.1/2014/LP k Zmluve č.1/2011/LP o nájme pozemkov

1/2014/LP

285 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: