Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.09.2014

Nájomná zmluva

1/2014/OP

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ján Šimko, M.R.Štefánika 2588/31, 960 01 Zvolen, Ján Šimko, Mlynská 92/24, 962 61 Dobrá Niva

17.09.2014

Nájomná zmluva

2/2014/OP

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

JTG TRADE, s.r.o., Plavisko 73/20, 034 01 Ružomberok

17.09.2014

Nájomná zmluva

3/2014/OP

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ján Kamenský, E.M.Šoltésovej 118/8, 962 61 Dobrá Niva

20.08.2014

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1/2014

1/2014

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Jaroslav Mucha,Jasenové 61,013 19,Kľače

20.08.2014

Zmluva o reklame a propagácii

21/07/2014

300,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

COOP Jednota Krupina ,spotrebné družstvo,Svätotrojičné nám. 22,96301,Krupina

26.05.2014

Nájomná zmluva č.1/2014/ZS/LEKÁREŇ

1/2014/ZS/LEKAREN

419,50 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Delpharm s.r.o., Tichá 302/14, 962 62 Sása

04.06.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014

MK-987/2014/2.1

900,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1

18.06.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov

01/2014

1 098,40 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mária Mozolová, Družstevná 224/19, 962 61 Dobrá Niva

29.05.2014

Mandátna zmluva

10/04/2014

3 600,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

LEDAS, s.r.o., Trnavská 70, 821 02 Bratislava

29.05.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014

MK-2348/2014/1.1

6 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1

14.05.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014

MK-984/2014/2.5

600,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1

09.04.2014

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

8031901

1 709 003,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

BH SM, s.r.o., Považská 23, 831 03 Bratislava

09.04.2014

Zmluva o prevzatí, preprave a zhodnotení/zneškodnení odpadov

5/ZV/2014

46,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Eko-Salmo s.r.o., Závodná 8, 821 06 Bratislava

10.03.2014

Nájomná zmluva

1/2014/KD

10,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Mgr. Richard Hranec_VITAL, medzi hrušky 13, 962 21 Lieskovec

10.03.2014

Zmluva o dielo

140102

500,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

EU PROFI, s.r.o., ČSA 12, 962 01 Zvolenská Slatina

04.03.2014

Mandátna zmluva

49/001/14

581 730,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

02.02.2014

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

02/02/2015

965 400,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, 917 01 Trnava

11.12.2013

Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 41/2013/KD

50,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Mekka s.r.o. Komárno

19.11.2013

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

01/2012/ZS

496,00 EUR

Obec Dobrá Niva

MUDr. Jana Časnochová, Bystrický rad 17, 960 01 Zvolen

19.11.2013

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

01/2012/ZS.

787,92 EUR

Obec Dobrá Niva

MUDr. Jana Časnochová, Bystrický rad 17, 960 01 Zvolen

19.11.2013

Servisná zmluva o poskytovaní technickej služby

TS-PT 000710/2013/F012

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Ing. Miroslav Šiffer CONEX,Školská ulica 532/2,97611,Selce

19.11.2013

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

A2066931.

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

19.11.2013

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

A4902504

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

19.11.2013

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

90123

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

19.11.2013

Zmluva o súčinnosti

30/04/2013

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Občianske združenie TUNING CLUB ZVOLEN, Okružná 2406/35, 960 01 Zvolen

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: