Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.11.2013

Nájomná zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 40/2013/KD

23,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Generali Slovensko poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

18.11.2013

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

18/03/2013

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

14.11.2013

Zmluva o dielo

131001

850,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

EU PROFI, s.r.o., ČSA 12, 962 01 Zvolenská Slatina

27.09.2013

Zmluva o účte Komunal Plus

27/09/2013

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

20.08.2013

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2013

13082013

9 604,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Nám.slobody 6, 810 05 Bratislava

23.07.2013

Zmluva o dielo

01/2013

532 264,21 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing. Ivan Slasťan S-STAV, Námestie SNP 2181/21, 960 01 Zvolen

09.07.2013

Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve

1/2013

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

BH Site Management, s.r.o., Považská 23, 831 03 Bratislava

21.06.2013

Zmluva o poskytovaní uditorských služieb

24_05_2013

200,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing. Anna Hašková,ul.A.Hlinku 2556/25,960 01,Zvolen

28.05.2013

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013

533/2013/UDP

700,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

30.04.2013

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami

12/§50j/2013

7 877,10 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

06.03.2013

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 11/2013/KD

23,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Martina Balážová, Kemi 626/9, 031 04 Liptovský Mikuláš

01.03.2013

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 10/2013/KD

37,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mária Gondová, Cesnaková 181/31, 962 61 Dobrá Niva

28.02.2013

Dohoda o poskytnutí finančného príspevky v rámci projektu č.XX

02/§54/2013/NPXX

2 665,20 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

26.02.2013

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 09/2013/KD

30,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

ZEPTER SLOVAKIA s.r.o., Karadžičova 7610/16, 821 08 Bratislava

19.02.2013

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 08/2013/KD

50,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

MEKKA S.R.O., Nádvorie Európy, Dánsky dvor 6a, 945 01 Komárno

24.01.2013

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 06/2013/KD

170,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Klub dôchodcov Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

28.01.2013

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 07/2013/KD

50,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

MEKKA S.R.O., Nádvorie Európy, Dánsky dvor 6a, 945 01 Komárno

18.01.2013

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 04/2013/KD

170,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Lucia Švarcová, Mlynská 34, 962 61 Dobrá Niva

18.01.2013

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 03/2013/KD

170,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mgr.Richrd Hranec, J.Dolču 2018/3, 960 01 Zvolen

17.01.2013

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 02/2013/KD

20,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mgr.Richrd Hranec, J.Dolču 2018/3, 960 01 Zvolen

15.01.2013

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 05/2013/KD

50,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ján Melišek, Obuvnícka 3, 971 01 Prievidza

14.01.2013

Zmluva č.02/2012/Dobrá Niva/VO

02/2012/Dobrá Niva/VO

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing.Helena Polónui-QA, Nová 308/59, 931 01 Šamorín

10.01.2013

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

NZ 01/2013/KD

170,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Branislav Jančík, Družstevná 222/15, 962 61 Dobrá Niva

09.01.2013

Kúpna zmluva

KZ 28/12/2012

972,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Karol Troiak a manželka Ana, Dubovská 393/25, 962 61 Dobrá Niva

19.12.2012

Kúpna zmluva

KZ/03/2012

3 200,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Maurem Bilali, M.Nešpora 51, 080 01 Prešov 1

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: