Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.08.2011

Zmluva o zabezpečení prevádzkovej praxe žiakov a študentov škôl

074/2011/55/ZRE/-06

0,00 EUR

Spojená škola Zvolen, Lieskovská cesta 1, 960 01 Zvolen

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

21.06.2011

Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve

DJK/20090101/FX

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava

03.08.2011

Zmluva o dielo-dodatok

1

5 974,80 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Cb-projekt, consulting, s.r.o., Terézie Vansovej 1, 974 00 Banská Bystrica

28.04.2011

Zmluva o poskytnutí služieb

2/2011-Ag

1 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

AGROS NOV s.r.o., Dlhá 4, 950 50 Nitra

21.06.2011

Dodatok č.2 k Zmluve č.1/03-kons

Do 2

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Ing.Anna Hašková, audítorka Zvolen

13.04.2011

Hromadná licenčná zmluva

VP/11/04752/002

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

SOZA ,Bratislava

09.05.2011

Mandátna zmluva o poskytnutí služby

20110413

2 160,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Ing.Martina Pavlovkinová, ZAR-KON

15.04.2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

01/2011

1 015,68 EUR

Obec Dobrá Niva

Róbert Šimko, Dobrá Niva

21.06.2011

Zmluva o dielo

7/2011/4

2 160,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

StVS - servising, s.r.o. Banská Bystrica

23.03.2011

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

0

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

23.03.2011

Zmluva o pripojení

0

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108,Bratislava

23.03.2011

Dodatok k zmluve o pripojení - č.zmluvy: 090123

90123

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108,Bratislava

23.03.2011

Zmluva o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby

0

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108,Bratislava

08.04.2011

Zmluva o dielo

9/2011

7 300,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Ing.Dušan Orság-EKOPOL, Poľná 64, Banská Bystrica

23.03.2011

Dodatok k zmluve o pripojení - č.zmluvy: A2066931

A2066931

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8,82108,Bratislava

08.04.2011

Zmluva o dielo

24/2010

6 612,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Ing.Dušan Orság-EKOPOL, Poľná 64, Banská Bystrica

09.02.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/01

12 282,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Obecný športový klub Dobrá Niva

09.02.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/02

465,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Spolok Dobronivských turistov

09.02.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/03

465,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Športový klub RTVŠ NIVA Dobrá Niva

09.02.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/04

830,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Klub dôchodcov Dobrá Niva

09.02.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/05

597,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.535

09.02.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/06

700,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Nohejbalový klub Dobrá Niva

09.02.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/07

2 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva

ZŠ s MŠ Dobrá Niva - Školské špotrové stredisko vo futbale

09.02.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/08

500,00 EUR

Obec Dobrá Niva

ZŠ s MŠ Dobrá Niva

09.02.2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/09

3 300,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Rímskokatolícka cirkev farnosť Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: