Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.01.2019

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

12/09/1995

330,46 EUR Tristotridsať eur 46/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s. Trenčín

20.12.2018

Dohoda podľa §12 ods.3 písm. b) bod 4 resp. bod 5 zákona č.417/2017 Z.z. oo pomoci v hmotnej núdzi

18/33/012/90

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

25.02.2019

Zámenná zmluva na pozemok

ZZ/1/2018

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mgr. Ianko Troiak

29.11.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku

18/33/50J/30

6 315,66 EUR Šesťtisíctristopätnásť eur 66/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

07.11.2018

Mandátna zmluva o poskytnutí služby

2018

1 300,00 EUR Jedentisíctristo eur

Ing. Martina Kukučková ZAR-KON

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

05.11.2018

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

VS 201807

1 300,00 EUR Jedentisíctristo eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Mgr.Ľubica Marčeková, audítorka

31.10.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku

18/33/50J/23

6 315,66 EUR Šesťtisíctristopätnásť eur 66/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

16.10.2018

Zmluva o poskytovaní údajov

250/2018/06

26,00 EUR dvadsaťšesť

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

10.10.2018

Kúpna zmluva

28/09/2018

251,00 EUR Dvestopäťdesiatjeden eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Anna Niederlandová, Ing.Ľuba Niederlandová, Ján Niederland

03.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

18-513-04597

1 075,00 EUR Jedentisícsedemdesiatpäť eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Fond na podporu umenia

10.09.2018

Dodatok č.8 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

Dodatok č.8

Neuvedené

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s. Trenčín

13.08.2018

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-2-8-2018-SK

708,00 EUR Sedemstoosem eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

13.08.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL_7_8_2018_SK

516,00 EUR Päťstošesnásť eur

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

09.08.2018

Kúpna zmluva

KZ/01/2018

368,00 EUR Tristošesťdesiatosem eur a 0 eurocentov

Ján Jakubík a Anna Jakubíková

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

01.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

0107-PRB/2018

62 620,00 EUR šesťdesiatdvatisícšesťstodvadsať eur 0 eurocentov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

01.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0106-PRB/2018

627 700,00 EUR šesťstodvadsaťsedemtisícsedemsto eur 0 eurocentov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

26.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018

266/2018/ODDF

1 740,00 EUR Jedentisícsedemstoštyridsať eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

02.07.2018

Zmluva o úvere

600/225/2018

941 550,00 EUR Deväťstoštyridsaťjedentisícpäťstopäťdesiat eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Štátny fond rozvoja bývania

15.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/74

85 224,00 EUR Osemdesiatpäťtisícdvestodvadsaťštyri eur

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

11.06.2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie NŠP výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v Obci Dobrá Niva

26/4/2018

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Slovenský futbalový zväz

04.06.2018

Zmluva o vyplňovacom právek blankozmenke

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/46/121

354 088,21 EUR tristopäťdesiatštyritisícosemdesiatosem eur 21/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

31.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

PR05-8/2018

Neuvedené

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Euro Dotácie, a.s.

22.05.2018

Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov

FZOGSA18011

3 600,00 EUR Tritisícšesťsto

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

SOMI Applications, s.r.o.,Lazovná 69,97401,Banská Bystrica

15.05.2018

Zmluva o službách

110518

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

Peter Baran - CS consulting, Partizánska 1029/8, 927 01 Šaľa

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

03.05.2018

Kúpna zmluva

20/04/2018

8 585,00 EUR Osemtisícpäťstoosemdesiatpäť eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Štefan Kristeľ a Anna Kristeľová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: