Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.09.2017

Nájomná zmluva

32/2017/KD

120,00 EUR Jedenstodvadsať eur

Zuzana Klementová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

17.10.2017

Zmluva o nájme plôch

01/2017

90,00 EUR deväťdesiateuro

Sloboda a Solidarita

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

26.09.2017

Záložná zmluva

600/485/2015

Neuvedené

Obec Dobrá Niva

Štátny fond rozvoja bývania

14.09.2017

Nájomná zmluva

30/2017/KD

50,00 EUR päťdesiar eur

Katarína Urbánková

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

11.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

17-513-02312

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Fond na podporu umenia

11.09.2017

Nájomná zmluva

29/2017/KD

50,00 EUR päťdesiar eur

MEKKA S.R.O., Nádvorie Európy, Dánsky dvor 6a, 945 01 Komárno

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

23.08.2017

Kúpna zmluva

23/08/2017

25 081,35 EUR dvadsaťpäťtisícosemdesiatjeden eur 35/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, 917 01 Trnava

23.08.2017

Kúpna zmluva

23/08/2017

965 400,00 EUR deväťstošesťdesiatpäťtisícštyristo eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

IC Holding, s.r.o.

24.07.2017

Nájomná zmluva

28/2017/KD

50,00 EUR päťdesiat eur

Katarína Urbaníková

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

04.07.2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru

Na-194-2017

2 803,00 EUR dvetisícosemstotri eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Nadácia Slovenskej sporiteľne

04.07.2017

Zmluva o spolupráci príprava dokumentácie pre obec

2017063002

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Profilaxis found, OZ

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

26.05.2017

Nájomná zmluva

24/2017/KD

50,00 EUR

MEKKA S.R.O., Nádvorie Európy, Dánsky dvor 6a, 945 01 Komárno

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

26.06.2017

Nájomná zmluva

27/2017/KD

50,00 EUR päťdesiar eur

DELTA TEX JÁN MIČKO, Smreková 5, 960 01 Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

26.06.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

617019682

Neuvedené

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

21.06.2017

Kúpna zmluva

KZ/01/2017

112,00 EUR jedenstodanásť

Jozef Baláž a Monika Balážová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

20.06.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017

686/2017/ODDF

500,00 EUR päťsto eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám.SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

20.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

37509

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

16.06.2017

Nájomná zmluva

26/2017/KD

5,00 EUR Päť eur

Radoslav Mojžiš

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

12.06.2017

Nájomná zmluva

25/2017/KD

50,00 EUR päťdesiat eur

RADOVAN JANTULÍK RADO+

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

15.05.2017

Zmluva o reklame a propagácii

11_05_2017_2

300,00 EUR Tristo eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

SVOMA

15.05.2017

Zmluva o reklame a propagácii

11_05_2017_1

300,00 EUR Tristo eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

ASID a.s.

21.04.2017

Nájomná zmluva

19/2017/KD

150,00 EUR jedenstopäťdesiat eur

Mgr. Miroslava Babiaková

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

10.04.2017

Nájomná zmluva

18/2017/KD

50,00 EUR päťdesiat eur

Katarína Urbánková

Obec Dobrá Niva

07.04.2017

Nájomná zmluva

17/2017/KD

10,00 EUR desať eur

František Chlebko

Obec Dobrá Niva

04.04.2017

Nájomná zmluva

16/2017/KD

5,00 EUR päť

Slávka Ukropová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: