Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15. 2. 2011

24818

aktualizácia softvéru webyportál 02

204,00 EUR

WEBY GROUP, s.r.o. Zvolen

Obec Dobrá Niva

1. 2. 2011

19/01/11

školenie vodičov

0,00 EUR

JF, s.r.o. Zvolen

Obec Dobrá Niva

1. 2. 2011

1/2011/P

zhotovenie žľabov na hadice pre fekál

0,00 EUR

KOVOPROFIL R s.r.o., Krupina

Obec Dobrá Niva

31. 1. 2011

07/01/11

štrk na posyp 10 t s dopravou

0,00 EUR

LOM a SLUŽBY s.r.o. Pliešovce

Obec Dobrá Niva

31. 1. 2011

1/2011/internet

tlačivá na daň z nehnuteľností

0,00 EUR

INPROST s.r.o. Bratislava

Obec Dobrá Niva

31. 1. 2011

2/2011/internet

tlačivá

0,00 EUR

Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod

Obec Dobrá Niva

31. 1. 2011

3/2011/internet

antivírový program

36,20 EUR

CÍGLER SOFTWARE a.s. Bratislava

Obec Dobrá Niva

27. 1. 2011

01/2011

Súbor popisných a geodetických údajov za k.ú.Dobrá Niva

0,00 EUR

Správa katastra Zvolen

Obec Dobrá Niva

232/2017

Konvektory do bytov v dome služieb

0,00 EUR

VANKA elektro s.r.o.,Dobronivská cesta 1243/8,960 01,Zvolen

Obec Dobrá Niva

154/2017

Osobné ochranné pracovné prostriedky

0,00 EUR

Ing. Vladimír Petriska BORTEX

Obec Dobrá Niva

1399/2016

Pravidelná ročná prehliadka plynových kotlov.

0,00 EUR

REMONTA, spol. s r.o.,SNP 45,96201,Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

1238/2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie

0,00 EUR

Ing. Alica Beňová

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

1299/2016

Do zrekonštruovaných priestorov si objednávame kúpeľňovú poličku - 6 ks 25,50 € za 1 ks

0,00 EUR

NOMILAND

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

870/2016

Elektroinštalačné práce vrátane elektroinštalačného materiálu v kancelárskych priestorov obecného úr

0,00 EUR

Miroslav Paprčka ELEKTRONIVA,Cesnakova 165/1,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

934b/2016

Spracovanie geometrického plánu na oddelenie a majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre IBV Za Mlyn

0,00 EUR

Ing. Andrej Peťko,Družstevná 235/28,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva

1145/2016

Objednávame si u Vás práce pri čistení rigolov na ul. kpt. Nálepku vrátane Dobronivského potoka. Ter

0,00 EUR

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

1343/2016

Objednávka-demontáž, montáž a oprava uchytenia bojlera v Bytovom dome 16 b.j., Družstevná 239/20, by

0,00 EUR

Vodoinštalačné a kurenárske práce Tomáš Franka

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

1342/2016

Objednávka-ročná prehliadka plynových spotrebičov - kotly,gamatky

0,00 EUR

REMONTA, spol. s r.o.,SNP 45,96201,Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

1341/2016

Objednávka-odstránenie závady na plynovom potrubí

0,00 EUR

REMONTA, spol. s r.o.,SNP 45,96201,Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

1238/2016

Objednávka - vypracovanie projektovej dokumentácie k realizácií sadových a umelecko-stavebných úprav

0,00 EUR

Ing.Alica Beňová

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

1071a/2016

objednávka - stavebné práce pri oprave úseku cesty Kráľová ( spoločná komunikácia s mestom Zvolen )

0,00 EUR

JL-IRO s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

1071b/2016

Objednávka - stavebné práce pri úprave povrchu prístupovej komunikácie - Úpra va odtokových pomerov

0,00 EUR

JL-IRO s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

869/2016

Objednávka - práce vrátane dodávky elektroinštalačného materiálu pri rekonštrukcii elektroinštalácie

0,00 EUR

Ing.Tomáš Paprčka,Cesnaková 165/1,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

713/2016

Objednávka - oprava priestorov Obecného úradu v Dobrej Nive.

0,00 EUR

Ing. Ivan Slasťan S-STAV, Námestie SNP 2181/21, 960 01 Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

934a/2016

Objednávka - majetkovo správne spracovanie geometrického plánu na zámenu pozemku v k.ú. Dobrá Niva

0,00 EUR

Ing. Andrej Peťko,Družstevná 235/28,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 276-300 z 347
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva