Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21. 11. 2019

3153/2019

Objednávame si u Vás 1 ks výklopnej radlice s hydraulickým s gumeným britom, šírka 1500 mm v cene 1.

1 505,00 EUR jedentisícpäťstopäť 00/100

KOVACO spol. s r.o., Veľká Lehota 210, 966 41 Veľká Lehota

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

4. 9. 2019

2760/2019

Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 24.7.2019 pre projekt Nájomné byty Dom služieb D

6 900,00 EUR šesťtisícdeväťsto 00/100

Ing.arch.Richard Halama, EPG, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

4. 9. 2019

2756/2019

Objednávame si u Vás výrobu a dodanie rámu a podstavca z nerezovej ocele pre osadenie mramorovej tab

130,00 EUR jedenstotridsať 00/100

REPLAST, s.r.o.,Slobody 526/43,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

22. 8. 2019

2718/2019

Objednávame si u Vás chrbticovú dosku Spencer FLASSH ROCK PIN - 320,- € s DPH + doprava 10,- € s DPH

330,00 EUR tristotridsať 00/100

DOBROVOLNIHASIČI.SK

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

22. 8. 2019

2719/2019

Objednávame si u Vás na základe dohovoru nasledovný tovar : elektrocentrálu EP800T-IP54, štartovací

2 748,45 EUR dvetisícsedemstoštyridsaťosem 45/100

PROFIMA SK, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

21. 8. 2019

2019

preprava osôb FS Dobrona

1 000,00 EUR jedentisíc

ALIKAL, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

21. 8. 2019

2644/2019

Objednávame si u Vás pílenie asfaltu pri oprave výtlkov na miestnych komunikáciách. Cena do 15,- € z

450,00 EUR Štyristopäťdesiat 00/100

VG Elektro,

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

22. 7. 2019

2576/2019

Objednávame si u Vás hudobnú produkciu a ozvučenie obecnej akcie ANNABÁL 2019

450,00 EUR Štyristopäťdesiat 00/100

Iveta Sujová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

22. 7. 2019

0306/2019

Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky vybudovanie elektrickej prípojky v objekte : chata Podh

583,20 EUR Päťstoosemdesiattri 20/100

Elektromontáže spol. s r.o.,E.M.Šoltésovej 124/15,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

22. 7. 2019

2006/2019

Objednávame si u Vás montáž el. prípojky ČOV pre bytovky na ul. Kpt. Nálepku v Dobrej Nive podľa pro

420,00 EUR štarystodvadsať 00/100

Elektromontáže spol. s r.o.,E.M.Šoltésovej 124/15,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

2. 7. 2019

2019

Objednávame si u Vás zameranie a spracovanie grafických podkladov pre pasportizáciu ciest a chodníko

3 500,00 EUR tritisícpäťsto 00/100

Ján Lihocký

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

2. 7. 2019

2466/2019

Objednávame si u Vás dodávku technológie atypickej biologickej ČOV, projektovú dokumentáciu pre stav

31 210,00 EUR Triddsaťjedentisícdvestodesať 00/100

StVS - servising, s.r.o.,Partizánska csta 5,974 01,Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

26. 6. 2019

2434/2019

Objednávame si u Vás zosilovač AC 501 k rozhlasovej ústredni

400,00 EUR štyristo 00/100

MISON - Ing. Anton Minár,Kollárova 1199,95201,Vráble

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

21. 6. 2019

2320/2019

Objednávame si u Vás opravu traktora Lamborghini R2.76

2 000,00 EUR Dvetisíc 00/100

POLYNOVA, spol. s r.o.,Kvetoslavov 212,93041,Kvetoslavov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

17. 6. 2019

1894/2019

Objednávame si u Vás opravu strechy na obecnej chate na Podholienci

1 210,00 EUR jedentisícdvestodesať 00/100

Štefan Melich

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

7. 6. 2019

2333/2019

Objednávame si u Vás zemné práce - odkrytie žúmp, výkopové práce k čov-ke na ul.Kpt. Nálepku, násled

16 000,00 EUR šesťnásťtisíc 00/100

REVAST s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

3. 6. 2019

2250/2019

Výmena PC switcha pre opravu PC siete 1 ks

200,00 EUR dvesto 00/100

Ing.Miroslav Šiffer - CONEX

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

30. 4. 2019

1894/2019

Objednávame si u Vás strešnú krytinu BLACHOTRAPEZ s doplnkami podľa predloženej ponuky zo dňa 12.03.

1 769,10 EUR Jedentisícsedemstošesťdesiatdeväť 10/100

Drevostav Zvolen s.r.o.,Za Hronským mostom 4750/16A,960 01,Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

12. 11. 2018

2018

Objednávame si u Vás Overenie merného objektu a aproximáciu MKP v objekte -Nová ČOV Dobrá Niva

1 000,00 EUR jedentisíc 00/100

HYMES MK, s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným),K Železnej studienke 7599/28,81104,Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

8. 11. 2018

2915/2018

Sadbové úpravy v okolí Bytových domov 2 x 9 v súlade s projektovou dokumentáciou

2 700,00 EUR Dvetisícsedemsto 00/100

Ing. Marek Ivanič

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

4. 10. 2018

2747/2018

zameranie parciel

5 000,00 EUR Päťtisíc 00/100

Ing. Andrej Peťko

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

4. 10. 2018

2760/2018

Pneumatiky 8-10 plátnové rozmer 16,9 x 34 na traktor ZETOR 6340 - 2 ks v cene (500,- € za kus)

1 000,00 EUR Jedentisíc 00/100

PROBAT - Vyletel Pavel

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

20. 9. 2018

2680/2018

Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame vytýčenie inžinierskych sietí - plynovod na

100,00 EUR jedensto 00/100

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

20. 9. 2018

2679/2018

Na základe e-mailovej ponuky si u Vás objednávame tonery do tlačiarní 2 ks v celkovej cene 62,33

62,33 EUR Šesťdesiatdva 33/100

PVB STAV s. r. o.,Rozmarínová 11,94501,Komárno

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

20. 9. 2018

2672/2018

Pravidelná revízia elektroinštalácií a bleskozvodov vo všetkých objektoch a zariadeniach patriacich

1 000,00 EUR Jedentisíc 00/100

Miroslav Paprčka ELEKTRONIVA, Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 347
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva