Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11. 10. 2021

2694/2021

Objednávame si u Vás vyhotovenie 1 ks Dobronivskej party

500,00 EUR Päťsto 00/100

Slovenské ľudové umenie Helena Fekiačová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

14. 9. 2021

14092021

Objednávame si u Vás pokládku zámkovej dlažby na chodník ku škole a odvodňovací žľab

2 053,05 EUR dvetisícpäťdesiattri 05/100

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 47/9,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

19. 8. 2021

PON2021108

Objednávame si u Vás tovar na základe objednávky č. PON2021108 pre členov DHZO Dobrá Niva

539,57 EUR Päťstotridsaťdeväť 57/100

ProIZS SK s. r. o.,Stred 487,02354,Turzovka

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

19. 8. 2021

2021108

Objednávame si u Vás tovar na základe objednávky č. PON2021108 pre členov DHZO Dobrá Niva

695,90 EUR Šesťstodeväťdesiatpäť 90/100

ProIZS SK s. r. o.,Stred 487,02354,Turzovka

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

19. 8. 2021

20210037

Objednávame si u Vás tovar na základe objednávky č. 20210037 pre členov DHZO Dobrá Niva

653,00 EUR Šesťstopäťdesiattri 00/100

LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.,Zarevúca 250/19,03401,Ružomberok

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

19. 8. 2021

2021

Objednávame si u Vás tovar na základe objednávky č. 20210029 pre členov DHZO Dobrá Niva

1 387,00 EUR jedentisíctristoosemdesiatsedem 00/100

LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.,Zarevúca 250/19,03401,Ružomberok

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

4. 8. 2021

210747

Objednávame si u Vás pracovné náradie a stroje

865,84 EUR Osemstopäťdesiatpäť 84/100

HYRIAK, s.r.o.,Štúrova 12,97701,Brezno

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

4. 8. 2021

210746

Objednávame si u Vás pracovné náradie

769,20 EUR Sedemstošesťdesiatdeväť 20/100

HYRIAK, s.r.o.,Štúrova 12,97701,Brezno

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

2. 8. 2021

2021

Objednávame si u Vás opravu kosačky VIKING MB 650 T

300,00 EUR Tristo 00/100

Ing.Karol Kamenský - KAMEŇ

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

2. 8. 2021

2406/2021

Objednávame si u Vás kosenie a údržbu zelene a verejných priestranstiev v obci

1 200,00 EUR jedentisícdvesto 00/100

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 47/9,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

2. 8. 2021

2262/2021

Objednávame si u Vás opravu lavičiek v areáli KOLO

550,00 EUR Päťstopäťdesiat 00/100

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 47/9,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

26. 7. 2021

2333/2021

Objednávame si u Vás údržbu a kalibráciu pracovného meradla, ktoré sa nachádza v objekte Zberného dv

300,00 EUR tristo 00/100

WESICO, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

16. 7. 2021

16072021

Objednávame si u Vás opravu chaty Holienec

321,59 EUR Tristodvadsaťjeden 59/100

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 47/9,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

16. 7. 2021

2021

Objednávame si u Vás opravu schodov os zastávky do Krupiny smerom ku škole

2 616,13 EUR Dvetisícšesťstošesnásť 13/100

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 47/9,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

16. 7. 2021

20211607

Objednávame si u Vás opravu priepustov v Mlynskej ulici, na ul. E.M.Šoltésovej pri katolíckom cintor

1 160,48 EUR Jedentisícstošesťdesiat 48/100

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 47/9,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

13. 7. 2021

2331/2021

Objednávame si náhradné diely na traktor Lamborghini, R2 76, rok výroby 2009, Target

1 000,00 EUR Jedentisíc 00/100

POLYNOVA, spol. s r.o.,Kvetoslavov 212,93041,Kvetoslavov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

13. 7. 2021

2330/2021

Objednávame si u Vás náhradné diely na kosu AKPIL 165

104,00 EUR jedenstoštyri 00/100 EUR

Kravec, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

10. 6. 2021

2070

Objednávame si u Vás štiepkovanie drevnej hmoty v areály zberného dvora v Dobrej Nive 12,- € s DPH/

360,00 EUR Tristošesťdesiat 00/100

Taper, spol. s r.o.,Bajkalská 715/22,82109,Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

8. 6. 2021

2155/2021

Objednávame si u Vás kurz pre dvoch pracovníkov DHZO Dobrá Niva na obsluhu ručnej motorovej reťazove

100,00 EUR jedensto 00/100

Agentúra BP a PO

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

8. 6. 2021

2021

Objednávame si u Vás opravu LOCUST -750

1 592,00 EUR Jedentisícpäťstodeväťdesiatdva 00/100

MIKI servis s.r.o.,Lúčna štvrť 691/51,96212,Detva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

19. 5. 2021

1987/2021

Objednávame si u Vás dodanie a inštaláciu PC LAN Switcha Cisco 2950 a revíziu EZS Spektra 1738

380,00 EUR Tristoosemdesiat 00/100

Ing. Miroslav Šiffer CONEX Selce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

17. 3. 2021

1260/2021

Objednávame si čistenie ulíc pomocou čistiaceho stroja. Dátum realizácie 17.03.2021

1 000,00 EUR Jedentisíc 00/100

METROSTAV DS, a.s., Môťovská cesta 259/11, Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

13. 10. 2020

2963/2020

Objednávame si u Vás opravu bleskozvodu na budove Domu smútku, dodávku a montáž lámp VO pri byt.dom

1 290,00 EUR Jedentisícdvestodeväťdesiat 00/100

Elektromontáže spol. s r.o.,E.M.Šoltésovej 124/15,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

29. 9. 2020

2810/2020

Objednávame si u Vás opravu klávesovej harmoniky pre FS Dobrona

180,00 EUR jedenstoosemdesiat 00/100

Branislav Tatár - ALLEGRO

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

29. 9. 2020

2784/2020

Objednávame si u Vás v zmysle zaslanej cenovej ponuky výmenu kamerového servera za záznamník

798,70 EUR sedemstodeväťdesiatosem 70/100

Jaroslav Kristin Comet, Čelovce 107, 991 41 Čelovce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 381
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva