Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
7. 2. 2012

Hromadná licenčná zmluva

VP/12/04752/001

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

SOZA Bratislava, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

31. 1. 2012

Nájomná zmluva

05/2012/KD

300,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Rímskokatolícka cirkev farnosť Dobrá Niva, Námestie SNP 114/2, 962 61 Dobrá Niva

26. 1. 2012

Nájomná zmluva

03/2012/KD

160,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Lucia Švarcová, Mlynská 34, 962 61 Dobrá Niva

19. 1. 2012

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy a zriadení vecného bremena

81119003-BZVB-3-2012

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

20. 1. 2012

Nájomná zmluva

02/2012/KD

150,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Mgr.Richrd Hranec, J.Dolču 2018/3, 960 01 Zvolen

13. 1. 2012

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

1/2012/KD

150,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Branislav Jančík, Družstevná 222/15, 962 61 Dobrá Niva

4. 1. 2012

Nájomná zmluva o prenájme Kultúrneho domu v Dobrej Nive

1.1/2012/KD

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Mgr.Richrd Hranec, J.Dolču 2018/3, 960 01 Zvolen

2. 1. 2012

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí č.01/2011

1

360,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Jiří Pospíšil, E.M.Šoltésovej 120/12 Dobrá Niva

2. 1. 2012

Nájomná zmluva a Zmluva na poskytované služby

102965/2012

224,64 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

ClearWater s.r.o., Galvaniho ul.10, 823 64 Bratislava

2. 1. 2012

Dodatok č.1/2012 k mandátnej zmluve zo dňa 01.08.2010

Do č.1/2012

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

ČOV-KA, s.r.o.,Mašková 76,98511,Halič

23. 10. 2019

Zmluva o nájme pozemkov

1/2011/LP

55 000,00 EUR Päťdesiatpäťtisíc eur

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

8. 11. 2011

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

8112011

680,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing. Anna Hašková,ul.A.Hlinku 2556/25,960 01,Zvolen

15. 12. 2011

Dodatok č.1/2011 k Nájomnej zmluve č.1/2007/KP

1/2011

710,22 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Zuzana Švarcová, Slávikova 6/13, 962 61 Dobrá Niva

28. 12. 2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2011/ZS

199,16 EUR

Obec Dobrá Niva

Oskar Menich, Slávikova 17/25, 962 61 Dobrá Niva

28. 12. 2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2/2011/ZS

199,16 EUR

Obec Dobrá Niva

Katarína Halajová, Družstevná 239/20, 962 61 Dobrá Niva

28. 12. 2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

3a/2011/ZS

159,33 EUR

Obec Dobrá Niva

Ľudmila Prengelová, Družstevná 239/20, 962 61 Dobrá Niva

28. 12. 2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

3b/2011/ZS

159,33 EUR

Obec Dobrá Niva

Peter Kiaček, Družstevná 239/20, 962 61 Dobrá Niva

28. 12. 2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

4/2011/ZS

199,16 EUR

Obec Dobrá Niva

Marek Mackov a Lenka Mackovová, Družstevná 239/20, 962 61 Dobrá Niva

28. 12. 2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

5/2011/ZS

199,16 EUR

Obec Dobrá Niva

Silvia Alemanová, Družstevná 239/20, 962 61 Dobrá Niva

28. 12. 2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

6/2011/ZS

199,16 EUR

Obec Dobrá Niva

Jaroslav Pacner, Družstevná 239/20, 962 61 Dobrá Niva

29. 12. 2011

Zmluva o nájme pozemkov

1/2011/PP

44 512,75 EUR

Obec Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

29. 12. 2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2011/B

5 810,00 EUR

Obec Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

29. 12. 2011

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2011/CH

3 319,39 EUR

Obec Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

29. 12. 2011

Zmluva o nájme bytu

2/2011/4bj

1 133,28 EUR

Obec Dobrá Niva

Ján Bánik, Slobody 318/77, 962 61 Dobrá Niva

29. 12. 2011

Zmluva o nájme bytu

3/2011/4bj

1 265,40 EUR

Obec Dobrá Niva

Jozef Zluky, Slobody 318/77, 962 61 Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 526-550 z 619
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva