Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 2. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/03

465,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Športový klub RTVŠ NIVA Dobrá Niva

9. 2. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/04

830,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Klub dôchodcov Dobrá Niva

9. 2. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/05

597,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.535

9. 2. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/06

700,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Nohejbalový klub Dobrá Niva

9. 2. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/07

2 000,00 EUR

Obec Dobrá Niva

ZŠ s MŠ Dobrá Niva - Školské špotrové stredisko vo futbale

9. 2. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/08

500,00 EUR

Obec Dobrá Niva

ZŠ s MŠ Dobrá Niva

9. 2. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/09

3 300,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Rímskokatolícka cirkev farnosť Dobrá Niva

9. 2. 2011

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

2011/10

100,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Združenie rodičov a priateľov školy pri GAS a OA v Krupine

21. 3. 2011

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov

2/2011

275,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen

21. 3. 2011

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov

1/2011

296,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen

23. 3. 2011

Rámcová zmluva o vkladoch

0

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 00 Bratislava

23. 3. 2011

Zamestnávateľská zmluva

-

9,96 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

ING Tatry Sympatia

23. 3. 2011

Zmluva o derivátových obchodoch

0

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 00 Bratislava

14. 1. 2008

Zmluva o vývoze triedeného odpadu

19/12/2005

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735,91101,Trenčín

14. 1. 2008

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu

12/9/1995

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen a.s.

23. 10. 2019

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

30/12/2004

1 180,54 EUR jedentisícstoosemdesiat eur a 54/100

MVDr.Miroslav Selecký

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

1. 1. 2010

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2007

3 319,39 EUR Tritisíctristodeväťnásť eur 39/100

OBECNÉ LESY Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

11. 2. 2011

Zmluva o zriadení vecného bremena

04/01/2011

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Uliva republiky č.5, 010 47 Žilina

23. 1. 2012

Nájomná zmluva o prenechaní poľnohospodárskych a iných pozemkov

2/2011/OP

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Zuzana Kamenská, E.M.Šoltésovej 118/8, 962 61 Dobr áNiva

23. 1. 2012

Nájomná zmluva o prenechaní poľnohospodárskych a iných pozemkov

9/2011/OP

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Ján Kozelnický, Tulská 5306/79, 974 01 Banská Bystrica

23. 1. 2012

Nájomná zmluva o prenechaní poľnohospodárskych a iných pozemkov

20/2011/OP

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Zuzana Ukropová, M.R.Štefánika 7845/53, 960 01 Zvolen

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 601-621 z 621
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva