Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23. 11. 2022

Zmluva o užívaní poľovného revíru č. 20 "Päť vrchov" Dobrá Niva

01/2022/PR

2 689,59 EUR dvetisícšesťstoosemdesiatdeväť eur 59/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Poľovnícke združenie "Päť vrchov" Dobrá Niva

23. 11. 2022

Zmluva o užívaní poľovného revíru č. 19 Obecný revír Dobrá Niva

02/2022/PR

4 287,90 EUR Štyritisícdvestoosemdesiatsedem eur 90/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva

22. 11. 2022

Zmluva o termínovanom úvere

1292/2022/UZ

100 000,00 EUR Jedenstotisíc eur

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 00 Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

21. 11. 2022

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

26/05/2022

335,00 EUR tristotridsaťpäť eur

eSYST, s.r.o.,M. R. Štefánika 836/33,01001,Žilina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

21. 11. 2022

Zmluva O poskytovaní služby prevádzky technologických zariadení kotolne

28/04/2022

483,00 EUR štyristoosemdesiattri eur

KOOR, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

16. 11. 2022

Zmluva o dielo

220901

1 100,00 EUR jedentisícsto eur

SK PROFI, s.r.o.,ČSA 462/12,96201,Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

8. 11. 2022

Zmluva o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci

20/9/2022

nula eur

ČOV-KA s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

10. 10. 2022

Kúpna zmluva

KZ/04/2022

255,00 EUR

Milan Koštialik

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

6. 10. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0905

nula eur

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

30. 9. 2022

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

4600066424-ZoP

nula

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

29. 9. 2022

Zmluva o nájme pozemkov

1/2022/P

20,00 EUR dvadsať eur

Poľovnícke združenie Päť vrchov Dobrá Niva, Slávikova 4/9, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

6. 9. 2022

Dodatok č. 1

Dodatok 1

nula eur

Anna Bilková

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

19. 8. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

19/08/2022

250,00 EUR dvestopäťdesiat eut

Slovenská pošta a.s.

Obec Dobrá Niva

27. 7. 2022

Kúpna zmluva

KZ/03/2022

336,00 EUR

Martin Rajčok

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

13. 7. 2022

Kúpna zmluva

KZ/02/2022

1 539,00 EUR Jedentisícpäťstotridsaťdeväť eur

Anna Hašková

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

13. 7. 2022

Kúpna zmluva

KZ/01/2022

1 672,00 EUR Jedentisícšeťstosedemdesiatdva eur

Ing.Ján Kristeľ

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

12. 7. 2022

Zámenná zmluva

01/2022/ZZ

nula eur

Anna Bilková

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

27. 5. 2022

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu EURÁ z EURA v obci Dobrá Niva

20/5/2022

10 000,00 EUR desaťtisíc eur

Slovenský futbalový zväz

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

25. 5. 2022

Zmluva pre umiestnenie Z-boxu

23/5/2022

7,56 EUR Sedem euro a 56/100 centov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Packeta Slovakia s.r.o.

12. 5. 2022

Zmluva o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi

15003/21

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s. Trenčín

29. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

06/2022

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto eur

Cirkevný zbor ECAV na Slovnsku Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

29. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

04/2022

550,00 EUR päťstopäťdesiat eut

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.535

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

29. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

03/2022

730,00 EUR sedemstotridsať eur

Klub dôchodcov Dobrá Niva, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

29. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

02/2022

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

Športový klub RTVŠ NIVA Dobrá Niva, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva

5. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

07/2022

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

ŠPORTKLUB Dobrá Niva, o.z.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 621
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva