Dobrá Niva - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Zobrazené 1-30 z 44

Zmena otváracích hodín Obecná knižnica v Dobrej Nive

Dátum: 29. 9. 2023

platné od 02. 10. 2023

Deň poľovníckych špecialít 2023

Deň poľovníckych špecialít

Dátum: 27. 9. 2023

21. 10. 2023
od 10.30 hod. do16.00 hod.

OZNAM - OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.

Dátum: 19. 9. 2023

23.9.2023 - 3.10.2023

Ponuka - MEDIKAMENTUM

Ponuka Medicamentum

Dátum: 19. 9. 2023

- zabezpečenie vyzdvihnutia liekov v lekárni a ich dovoz domov úplne zadarmo

Čerpanie dovolenky - MUDr. Abu Murad

Dátum: 14. 9. 2023

18. 09. 2023 a 19. 09. 2023

OZNAM - drevený most

Dátum: 10. 8. 2023

prechodný

Výstrahy SHMÚ

Dátum: 21. 6. 2023

Výstrahy SHMÚ

Vrecia na zber separovaného odpadu

Dátum: 2. 5. 2023

žlté

Marius Pedersen

Pravidlá a podmienky zberu triedených odpadov

Dátum: 25. 4. 2023

žlté vrecia

OTVÁRACIE HODINY

Dátum: 21. 4. 2023

Zberný dvor Dobrá Niva - Letné obdobie - od 15.04.2023 do 15.10.2023

Zverejnenie zámeru predaja parciel

Dátum: 11. 4. 2023

k.ú.Dobrá Niva
ulica Slobody
Zámer na základe žiadosti COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo,Svätotrojičné nám. 22, 963 01 Krupina o odkúpenie časti pozemkov vo vlastníctve obce:
- parcela registra „E“ parc.č. 5254/2,
- parcela registra „E“ parc.č. 5308/1,
- parcela registra „E“ parc.č. 275.

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov

Dátum: 11. 4. 2023

k.ú.Dobrá Niva
Dubovská ulica
IBV Za mlynom
GP: 44049366-004/2023

Ponuka štiepaného palivového dreva

Dátum: 20. 2. 2023

Kontakt: 0908 283 325

Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška

Dátum: 17. 2. 2023

Stavba: Dobrá Niva - IBV Za mylnom, prístupová komunikácia a inžinierske siete

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 za obec Dobrá Niva

Dátum: 14. 2. 2023

- údaje

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum: 17. 1. 2023

MUDr. Abu Murad

Otváracie hodiny Zberný dvor Dobrá Niva:

Dátum: 9. 1. 2023

Apríl 2023 - Október 2023

Harmonogram zberu odpadu v roku 2023

Harmonogram zberu odpadu v roku 2023

Dátum: 20. 12. 2022

Harmonogram zberu odpadu v roku 2023

Zmena výpožičného času Obecnej knižnice v Dobrej Nive

Dátum: 1. 12. 2022

od 05. 12. 2022

Projekt "KNIHY NA DOSAH"

Dátum: 22. 11. 2022

Obecná knižnica Dobrá Niva

Výsledky volieb do samosprávy obcí

Dátum: 30. 10. 2022

Dobrá Niva

Zubná ambulancia TOKARDENT, s.r.o. Pliešovce

Dátum: 18. 10. 2022

príjem nových pacientov

Rekonštrukcia príjazdu

Dátum: 20. 9. 2022

Dubovská ulica

Ponuka práce

Dátum: 14. 9. 2022

Hostinec na ceste

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Dátum: 24. 6. 2022

od 23. 06. 2022 do odvolania

POZOR

Pozor na podvodníkov

Dátum: 27. 4. 2022

!!!

#

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene

Dátum: 29. 3. 2022

Upozornenie - VYPAĽOVANIE TRÁV A SUCHÝCH PORASTOV JE PROTIZÁKONNÉ!

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 14. 3. 2022

od 15.03. 2022

Príchody a odchody vlakov - DOBRÁ NIVA

Dátum: 8. 12. 2021

Platí od 12.12.2021 do 10.12.2022

Ponuka práce

Dátum: 25. 10. 2021

ALMAX WORK – Holding, personálna agentúra s pobočkou v Prešove

Zobrazené 1-30 z 44