Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

EU Logo

Vitajte na našich oficiálnych stránkach

 

Milí návšte​vníci stránky, spoluobčianky a spoluobčania

 

vitajte na stránke obce Dobrá Niva, ktorá Vám ponúka dozvedieť sa to najdôležitejšie  o obci, jej minulosti, súčasnosti, tiež o tom, ako to v obci žije, čo sa pripravuje a mnoho iného zaujímavého.

12

Aktuálne oznamy

Výberové konanie

 

Obec Dobrá Niva, ako zakladateľ Sociálneho podniku Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.

so sídlom Námestie SNP 47/9, 96261 Dobrá Niva

 

Vyhlasuje výberové konanie
 

Názov Funkcie: Konateľ - riaditeľ Sociálneho podniku Obecné služby Dobrá Niva s.r.o.

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0

Predpokladaný dátum nástupu: 1.7.2021

Mzda (brutto): 1150 € + osobné ohodnotenie

Kvalifikačné predpoklady:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického alebo ekonomického zamerania, prípadne v odbore právo, humanitné vedy alebo manažment.

 • Prax min. 2 roky v práci so znevýhodnenými / zraniteľnými osobami (def. v zák. 112/2018 § 2 ods. 5 a 6)

 • Komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti 

 • Kreatívnosť, empatia, bezúhonnosť 

 • Znalosť práce s počítačom (Word, Excel, Internet, e-mail) 

 • Vodičský preukaz sk. B

Náplň práce: 

 • Riadi a koordinuje činnosti obchodnej spoločnosti - sociálny podnik

 • Tvorí, predkladá a zabezpečuje realizáciu stratégie rozvoja spoločnosti, identifikuje podnikateľské a obchodné príležitosti, 

 • Zodpovedá za obchodné výsledky, hospodárenie spoločnosti a plnenie strategických plánov, 

 • Vedie obchodné rokovania a uzatvára zmluvné vzťahy v rozsahu schválených kompetencií, 

 • Zodpovedá za plnenie uznesení valného zhromaždenia a dozornej rady, realizuje optimalizačné opatrenia, riadi, vedie a motivuje zamestnancov spoločnosti. 

 • Dbá na sledovanie hlavného cieľa obchodnej spoločnosti, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, prostredníctvom podpory zamestnanosti znevýhodnených, a zraniteľných skupín obyvateľov a vytváraním nových pracovných príležitostí.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania 

 2. Štruktúrovaný životopis s uvedením podrobných informácií o odbornej praxi 

 3. Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

 4. Vízia, poslanie a ciele Sociálneho podniku Obecné služby Dobrá Niva s.r.o., s výhľadom na 5 rokov vypracovaná uchádzačom v požadovanom štandarde v rozsahu najviac 5 strán formátu A4, 

 5. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej funkcie 

 6. Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 15.06.2021 v uzatvorenej obálke (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke) na adresu: 

Obecný úrad Dobrá Niva

Námestie SNP 47/9

96261 Dobrá Niva

s označením „Výberové konanie – konateľ Sociálneho podniku“ – NEOTVÁRAŤ!

Dátum výberového konania: 17.6.2021 - kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 PLOŠNÉ TESTOVANIE 23 - 24 JANUÁR 2021 - video

                                                                            PLOŠNÉ TESTOVANIE 23 - 24 JANUÁR 2021

Dopravné info

Oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ v Banskej Bystrici

Upozornenie_KR_PZ_v_Banskej_Bystrici

Zodpovedne_a_ohľaduplne_na_ceste

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií