Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

EU Logo

Vitajte na našich oficiálnych stránkach

 

Milí návšte​vníci stránky, spoluobčianky a spoluobčania

 

vitajte na stránke obce Dobrá Niva, ktorá Vám ponúka dozvedieť sa to najdôležitejšie  o obci, jej minulosti, súčasnosti, tiež o tom, ako to v obci žije, čo sa pripravuje a mnoho iného zaujímavého.

12

Aktuálne oznamy

Porucha na vodovodnom potrubí - AKTUALIZÁCIA

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. oznamuje občanom, že porucha na vodovodnom potrubí je opravená. Je potrebné nechať vodu odtiecť, nakoľko sa môže v potrubí nachádzať voda znečistená blatom. Ďakujeme za porozumenie!

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu veľkej poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Slobody, bude odstávka vody až do odstránenia poruchy na uliciach Ružová, Orgovánová, Rozmarínová, Tulipánová, 8. marca, Neresnická a časť ulice Slobody.  V prípade, že porucha na vodovodnom potrubí nebude ani dnes ukončená, občanom, ktorých sa táto situácia dotýka je umožnené vykonať osobnú hygienu v telocvični základnej školy. Pre ženy budú sprchy k dispozícii v čase od 16.30 hod. do 18.00 hod. a pre mužov v čas od 18.00 hod. do 19.30 hod. V prípade potreby bude čas predĺžený. Súčinnosť pri telocvični základnej školy budú zabezpečovať členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce.

Taktiež oznamujeme občanom, že cisterna s pitnou vodou sa pohybuje a zdržiava v dotknutej oblasti a presúva sa podľa potreby po stanovištiach: Ružová ulica, Slobody (parkovisko pred bývalou predajňou Franka šport), parkovisko pri zmrzline, pred bytovkami na ulici 8. marca, prechádzať bude ulicou Neresnická a 8. marca. Pri príchode bude na seba upozorňovať trúbením. V prípade potreby pitnej vody si môžu občania prísť načerpať vodu aj na Obecný úrad v Dobrej Nive. Obyvatelia, ktorí takúto možnosť nemajú, nech sa nahlásia na obecnom úrade a pitná voda im bude dovezená. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výkup papiera

Oznamujeme občanom, že v piatok 21. 01. 2022 príde firma Harmanec do našej obce vykupovať papier výmenou za papierenské výrobky. Nevykupujú sa kartónové krabice a tiež papier uložený v kartónových krabiciach.

Stanovištia sú nasledovné:

16,00 - 16,10  - Dubovská

16,20 - 16,30 - Pažite

16,40 - 16,50 - Obecný úrad

17,00 - 17,20 - Zdravotné stredisko

17,20 - 17,30 - Tržnica

17,30 – 17,40 - 8. marca

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vydanie Sprievodcu .... s finančnou podporou BBSK

Pandemická situácia sa počas roku 2021 neustále menila. Mnohé kultúrno-spoločenské a športové podujatia sa neorganizovali, alebo boli zrušené. Sprísnené opatrenia počas pandémie koronavírusu prebudili u obyvateľov záujem o turistiku,  o spoznávanie svojho najbližšieho okolia, či o cykloturistiku.  Jedným z poslaní nášho združenia je aj vytváranie vhodných podmienok na voľnočasové aktivity obyvateľov rôznych vekových kategórií a podpora miestnych podnikateľov v  reštauračných a ubytovacích službách, v cestovnom ruchu, najmä v súčasnom ťažkom období.

S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sme ku konca roka 2021  vydali „Sprievodcu obcami mikroregiónu Pliešovská kotlina“, ktorý predstavuje samotné obce, ich históriu, zaujímavosti,  kultúrne pamiatky a pamätihodnosti, turistické trasy, cyklotrasy, tipy na výlety do blízkeho okolia, ako v slovenskom, tak aj v anglickom a v nemeckom jazyku.    

Združenie obcí využilo poskytnutú finančnú dotáciu vo výške 1800,- Eur. na realizáciu projektu v rámci VZN č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti. 

Sprievodca je k dispozícií na obecných úradoch v obciach združenia pre všetkých záujemcov. 

sprievodca 1 sprievodca 2sprievodca 3sprievodca 4sprievodca 5sprievodca 6

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane a poplatky na rok 2022

Dane a poplatky na rok 2022 sa začnú na Obecnom úrade v Dobrej Nive vyrubovať od 1. februára 2022. 

Do konca januára majú povinnosť podať daňové priznanie všetci občania, ktorí kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať klasicky poštou, osobne alebo elektronicky. V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich. Taktiež je potrebné nahlásiť všetky zmeny oproti roku 2021 (poplatok za komunálny odpad, poplatok za psa…). Platobné rozhodnutia na rok 2022 Vám budú doručované do poštových schránok resp. elektronicky. Až potom bude možné realizovať úhradu daní a poplatkov. V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať Beatu Pavúkovú na tel.: 045/538 23 52, 0903/955 902. Vrecia na separovaný odpad si môžete prevziať na Obecnom úrade v Dobrej Nive od 03. 01. 2022.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram zberu odpadu v roku 2022

Harmonogram zberu odpadu v roku 2022

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZNAM

Obec Dobrá Niva v súvislosti s preventívnymi opatreniami a z dôvodu zníženia šírenia  rizika nákazy COVID - 19 oznamuje, že od 26. 11. 2021 až do odvolania bude Obecný úrad v Dobrej Nive poskytovať svoje služby obyvateľom výhradne prostredníctvom telefonických a mailových kontaktov. Osobné návštevy obecného úradu nebudú možné, napriek tomu starosta obce a zamestnanci obecného úradu zostávajú obyvateľom obce k dispozícii. Kontaktovať ich môžete priamo na ich telefónnych číslach a mailových adresách. Úhrady v hotovosti do pokladne nebudú možné, žiadame Vás aby ste platby realizovali bankovým prevodom resp. požiadali svojich blízkych o pomoc pri realizácii platby.  V nevyhnutnom prípade sa platby v hotovosti za nájom obecných bytov budú vyberať 15. 12. 2021 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

V prípade nevyhnutnej osobnej návštevy dohodnutej telefonicky vopred, bude vstup do úradu umožnený v režime OTP (osoby s platným potvrdením o očkovaní, osoby s  potvrdením o prekonaní Covid 19 nie starším ako 180 dní, osoby s platným testom - antigénový test nie starší ako 48 hodín a PCR test nie starší ako 72 hodín.

Zároveň oznamujeme, že Obecná knižnica v Dobrej Nive bude až do odvolania zatvorená. Zberný dvor v Dobrej Nive ostáva otvorený bez zmeny. Pondelok: od 13.00 hod. do 17.00 hod., Piatok: od 13.00 hod. do 17.00 hod., vždy prvá sobota v mesiaci.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť!

 

Ing. Milan Jakubík, starosta obce – 0905/345 706, starosta@obecdobraniva.sk

Ján Slosiarik, referent úseku VS, SP, ŽP a MO – 0908/938 436, urad@obecdobraniva.sk

Marcela Ponická, ekonómka obce – 0917/957 007, ekon@obecdobraniva.sk

Beata Pavúková, správkyňa daní a poplatkov, matrikárka – 0903/955 902, matrika@obecdobraniva.sk

Martina Kolényová, sekretariát starostu obce, personalistka a mzdárka – 0915/850 044, martina.kolenyova@obecdobraniva.sk

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zberný dvor Dobrá Niva - OTVÁRACIE HODINY

Oznamujeme občanom, že Zberný dvor Dobrá Niva je otvorený každý pondelok a piatok v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. a každú prvú sobotu v mesiaci v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 PLOŠNÉ TESTOVANIE 23 - 24 JANUÁR 2021 - video

                                                                       

Dopravné info

Oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ v Banskej Bystrici

Upozornenie_KR_PZ_v_Banskej_Bystrici

Zodpovedne_a_ohľaduplne_na_ceste

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií