Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

EU Logo

Vitajte na našich oficiálnych stránkach

 

Milí návšte​vníci stránky, spoluobčianky a spoluobčania

 

vitajte na stránke obce Dobrá Niva, ktorá Vám ponúka dozvedieť sa to najdôležitejšie  o obci, jej minulosti, súčasnosti, tiež o tom, ako to v obci žije, čo sa pripravuje a mnoho iného zaujímavého.

12

Aktuálne oznamy

Návod ako zasielať pripomienky ku grafikonu na trati Zvolen - Šahy

 

https://www.slovakrail.sk/sk/o-spolocnosti/prava-cestujucich/zakaznicke-podania.html

 

Oznam

Z dôvodu nepriaznivého počasia, Vás vážení občania prosíme o zhovievavosť pri odhŕňaní miestnych komunikácií a chodníkov, nakoľko personálne a technické kapacity našej obce nepostačujú na okamžité vyriešenie tejto situácie. Prioritne sa riešia hlavné ťahy obce a postupne sa prechádza do vedľajších ulíc. Zároveň Vás žiadame, aby ste neparkovali svoje motorové vozidlá na chodníkoch a miestnych komunikáciách, nakoľko nám týmto sťažujete vyhŕňanie snehu. Prosíme Vás, aby ste v prípade svojich možností pomohli pri vyhrnutí snehu z chodníka pred Vašim rodinným domom a tiež Vás vyzývame k opatrnosti pri pohybe po chodníkoch a miestnych komunikáciách. Za porozumenie ďakujeme.

 

Zverejnenie súťažných podkladov - Vybavenie ZŠ Dobrá Niva

Súťažné podklady na verejné obstarávanie na dodávku tovarov "Vybavenie ZŠ Dobrá Niva"  sú zverejnené na stránke Obce Dobrá Niva v sekcii zverejňovanie dokumentov časť verejné obstarávanie, zákazky, časť podlimitné zákazky.
 

Rýchlostná cesta R3 Zvolen - Šahy - pozvánka na verejné prerokovanie

 

Dátum: 14.01.2019
Hodina: 16,30
Miesto: mesto Krupina, Kino Kultúra, Sládkovičova 9

Rychlostna_cesta_R3_Zvolen_Sahy_pozvanka

 

Rýchlostná cesta R3 Zvolen - Šahy - pozvánka na verejné prerokovanie

Dátum: 10.01.2019
Hodina: 19,00
Miesto: mesto Zvolen, zasadačka mestského úradu mesta Zvolen, Nám.slobody 22

Rychlostna_cesta_R3_Zvolen_Sahy_pozvanka

 

Dôležité upozornenie!!!

Vzhľadom k tomu, že od 02. januára 2019 je platný nový grafikon vlakovej dopravy, bude na trati Zvolen - Šahy zvýšená intenzita vlakovej dopravy, upozorňujeme občanov na zvýšenú opatrnosť na železničných priecestiach.

 

Rýchlostná cesta R3 Šahy - Zvolen

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r3-zvolen-sahy

 

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Správca pohrebiska Obec Dobrá Niva oznamuje, že sa uzatvárajú nové nájomné zmluvy na hrobové miesta s dobou nájmu 10 rokov. Nájomcovia hrobových miest môžu tieto uzatvoriť na Obecnom úrade v Dobrej Nive počas pracovných dní a hodín.

Odpady

Harmonogram zberu odpadu v roku 2019
Harmonogram_zberu_odpadu_v_roku_2019

 

Harmonogram zberu odpadu v roku 2018

Harmonogram_zberu_odpadu_v_roku_2018

Dopravné info

Oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ v Banskej Bystrici

Upozornenie_KR_PZ_v_Banskej_Bystrici

Zodpovedne_a_ohľaduplne_na_ceste