Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Futbal-história

Športový život v Dobrej Nive


Začiatky športu v Dobrej Nive siahajú do prvej ČSR. Za zmienku stojí futbal, ktorý však hrával iba na pasienkoch a neorganizovane. Do Gavúrok a na Prielohy si hráči vozili drevené bránky.

V roku 1933 bolo postavené futbalové ihrisko už s riadnymi pevnými bránkami v dedine na Jarmočnisku. Spolu s ním bolo vybudované aj volejbalové ihrisko. Hlavný podiel na rozvoji športu v Dobrej Nive v týchto rokoch mali najmä majiteľ miestnej mliekarne a syrárne pán Sotz a prednosta železničnej stanice pán Novotný. Obidvaja šport i finančne podporovali. Neskoršie hlavnými organizátormi športového života boli Pavel Štupický a Július Kliment. Na Jarmočnisku sa hrávali len priateľské zápasy. Železničný násyp slúžil divákom ako tribúna.
K skutočnému rozvoju futbalu v Dobrej Nive dochádza až po roku 1948. Zo začiatku len neorganizovane, ale po roku 1958 už hrávali riadne zaregistrovaní hráči v riadených súťažiach. Telovýchovná organizácia niesla meno Sokol a jej predsedom bol vtedy Ján Šimko.
V roku 1962 telovýchovnú organizáciu premenovali na TJ Družstevník. Futbalové mužstvo sa postupne prebojovalo do krajských súťaží. Vrchol, ktorý mužstvo dosiahlo, bol postup do celokrajského majstrovstva v roku 1982, keď v tejto súťaži dosiahlo popredné umiestnenie a postup do II. slovenskej národnej ligy mu unikol len o vlások.
Veľkú zásluhu na týchto úspechoch malo vedenie Poľnohospodárskeho družstva a jeho predseda Ing. Ján Ukrop a dobrovoľní funkcionári združení okolo obetavého športového činovníka Štefana Koštialika.
Postupne zveľaďovaný futbalový štadión na Trávnikoch je pýchou Dobrej Nivy.
V posledných rokoch zaznamenávame zvýšený záujem najmladšej generácie o futbal, čo je dobrým signálom, že tento šport v Dobrej Nive bude prosperovať aj v budúcich rokoch.
Históriu športu v Dobrej Nive ovplyvňovali zanietení ľudia. Bolo ich za generácie mnoho, ťažko ich je všetkých vymenovať. Veríme, že aj v budúcnosti v Dobrej Nive budú takéto osobnosti ovplyvňovať športovú činnosť tak, aby zaznamenávala stúpajúci trend. Tradícia k tomu zaväzuje.
Od 01.07.2002 bol futbalový oddiel premenovaný na Obecný športový klub Dobrá Niva.


FUTBALOVÉ SÚSTREDENIE MLADÝCH

V dňoch 08.-11.februára 2008 zorganizovalo Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ Dobrá Niva na miestne pomery nebývalú športovú akciu. Tridsaťdva členov ŠSZČ – hráčov futbalu v kategórii prípravka, mladší a starší žiaci OŠK Dobrá Niva absolvovalo kondično-relaxačné sústredenie v prekrásnom prostredí Park Hotela Hokovce a Kúpeľov Dudince. Metodicko-tréningové zabezpečenie podujatia mali na starosti tréneri ŠSZČ Mgr.Štefan Selecký a MVDr.Pavel Čipka, organizačnú stránku zaisťoval Bc.Branislav Krajč.
Garantom celého podujatia bola riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr.Mária Slosiariková, ktorá zaistila celú akciu nielen organizačne, ale formou spoluúčasti s rodičmi hráčov aj finančne z prostriedkov ŠSZČ.
A tak účastníci sústredenia mohli v priebehu 72 hodín v priaznivých klimatických a vynikajúcich ubytovacích podmienkach absolvovať nielen 32 kilometrov peších trás, ale aj v priľahlom zámockom parku 3 hodiny ranných kondičných rozcvičiek, 3 hodiny odpoludňajšieho kondičného tréningu, využiť počas 6 hodín (bez finančnej náhrady !) ihrisko s umelým trávnatým povrchom pri Spojenej škole Dudince (za výdatnej podpory riaditeľa školy Mgr.Žovinca) a dokonca odohrať 2 prípravné zápasy s miestnym Slovanom Dudince v kategórii mladších aj starších žiakov.
Fyzickú časť prípravy veľmi vhodne doplnilo kondično-relaxačné využitie krásneho hotelového bazéna Park Hotela Hokovce v celkovom objeme 6 hodín.
Okrem športovej časti podujatia sa žiaci ZŠ oboznámili aj s historicko-geografickými súvislosťami regiónu, v ktorom sa konalo športové sústredenie. Predovšetkým s dvetisícročnou históriou dudinských kúpeľov, kde liečivé účinky miestnych minerálnych prameňov využívali už vojaci rímskych légií, ako aj so zaujímavým faktom, že naše podujatie sa konalo na území dvoch samosprávnych krajov (BB,NR) a teda aj dvoch okresov (KA,LV).
Vhodným doplnením časovo aj fyzicky náročného podujatia bolo večerné zhodnotenie každodenného programu trénermi ŠSZČ. Týchto pár voľných chvíľ obohatil svojimi mnohoročnými skúsenosťami a vedomosťami z futbalovej histórie svetovej, európskej ale predovšetkým slovenskej a dobronivskej.
Mgr.Selecký vyslovil prianie, aby zúčastnení hráči boli jej priamymi pokračovateľmi a milovali futbal, pretože bez tohto citu sa nielen v športe, ale v živote vôbec nedá veľa dosiahnuť.
Záverom treba len vysloviť želanie, že toto pre nás výnimočné podujatie povzbudí dobronivskú futbalovú mlaď v ďalšom športovom raste a v konečnom dôsledku prinesie úspech a radosť nielen hráčom, ale celej futbalovej verejnosti v Dobrej Nive.

 

MVDr. Pavel Čipka
tréner ŠSZČ pri ZŠ s MŠ Dobrá Niva

 

Zverejnené 4.5.2011 -js-
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva