Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Kontakty

Obec Dobrá Niva

Námestie SNP 47/9
962 61 Dobrá Niva

IČO: 00319830
DIČ: 2021339298
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN: SK 43 0200 0000 0000 0382 9412

Telefón:
Mobil:    +421 45 538 23 52, +421 915 850 044


Email:    
Starosta:    starosta@obecdobraniva.sk
Podateľňa:    martina.kolenyova@obecdobraniva.sk
Informácie:    martina.kolenyova@obecdobraniva.sk


Úradné hodiny obecného úradu pre verejnosť:

Pondelok    8,00 - 11,30    12,00 - 15,00
Utorok    8,00 - 11,30    12,00 - 15,00
Streda     8,00 - 11,30    12,00 - 17,00
Štvrtok    8,00 - 11,30    12,00 - 15,00
Piatok     8,00 - 11,30    
 

 


    
       
        
       
         

1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva