Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Obecné nájomné byty

NADSTAVBA A PRESTAVBA DOMU SLUŽIEB NA POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM

Obstarávateľ: Obec Dobrá Niva
Názov stavby a miesto: Nadstavba a prestavba Domu služieb na polyfunkčný  bytový dom, Slobody 318/77, 962 61  Dobrá Niva
Objekt: Polyfunkčný bytový dom

Stavba obsahuje 4 bytové jednotky: 

  • 2 krát 1-izbový byt
  • 2 krát 2-izbový byt

Skolaudované a dané do užívania - 12/2003

 

BYTOVÝ DOM 16 B.J.

Obstarávateľ: Obec Dobrá Niva
Názov stavby a miesto: Bytový dom 16 B.J., Družstevná 239/20, 962 61 Dobrá Niva
Objekt: SO 01 Bytový dom

Stavba obsahuje 16 bytových jednotiek:
  • 4 krát 1-izbový byt
  • 12 krát 2-izbový byt

Skolaudované a dané do užívania v roku 2006 
 

 

NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A, B 2x9 B.J.

Obstarávateľ: Obec Dobrá Niva
Názov stavby a miesto: Nájomný bytový dom A - 9 B.J., Sloboby 923/161, 962 61 Dobrá Niva
                                          Nájomný bytový dom B - 9 B.J., Sloboby 922/159, 962 61 Dobrá Niva

Objekt: SO 01 Nájomný bytový dom A
               SO 02 Nájomný bytový dom B

Stavba obsahuje 18 bytových jednotiek:
  • 4 krát 1-izbový byt
  • 14 krát 2-izbový byt

Skolaudované a dané do užívania - 10/2018

 

Prehľad o bytoch -4 b.j.

Prehľad o bytoch -16 b.j.

 
 
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva