Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Obecné lesy Dobrá Niva

Ing. Miroslav VIDHOLD, konateľ s.r.o.

Adresa: Námestie SNP 45/5, 962 61 DOBRÁ NIVA

Mobil: +421 918 360 554
+421 905 665 592

E-mail: niva@obecnelesydobraniva.sk

IČO: 36050881
DIČ: 2020069931
Bank.spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, pobočka Zvolen
Č.ú.: 1523491958/0200

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ďen vzniku: 17.10.2001
Oddiel: Sro
Vložka: 7375/S

Ďalšie právne skutočnosti: Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou fo forme notárskej zápisnice č. NZ 368/01, napísanej v NÚ JUDr. Želmíry Boborovej, Zvolen, Nám. SNP 46, zo dňa 20.9.2001 a jej dodatkom, podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

 

Predmet činnosti:

 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
 • približovanie dreva
 • výroba drobných výrobkov z dreva
 • poradenská činnosť v oblasti lesníctva a záhradníctva
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
 • prenájom strojov, prístrojov, motorových vozidiel a iného hnuteľného majetku spoločnosti
 • poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja a činnosť odborného lesného hospodára

 

Zamestnanci

 • Janka Janáková
 • Pavel Ponický
 • Ján Ponický
 • Martin Debnár
 • Anton Bíreš
 • Igor Strelník
 • František Kružliak
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva