Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Právne predpisy

Zákon č. 346/1990 Zb. SNR o voľbách do orgánov samosprávy obcí

7_zakon_o_volbach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,96 kB
Vložené: 13. 9. 2022

Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

6_zakon_o_priestupkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,41 kB
Vložené: 13. 9. 2022

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

5_zakon_o_uzemnom_planovani.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,34 kB
Vložené: 13. 9. 2022

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

3_zakon_o_spravnom_konani.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,38 kB
Vložené: 13. 9. 2022

Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

2_zakon_o_majetku_obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,86 kB
Vložené: 13. 9. 2022

Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

1_zakon_c_369_1990_zb_o_obecnom_zriadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 422,29 kB
Vložené: 13. 9. 2022
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva