Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Športový klub RTVŠ NIVA

Športový klub rekreačnej telesnej výchovy a športu Niva

Dobrá Niva

pozýva všetkých záujemcov

o fyzický tréning v spojení so psychickou relaxáciou

na pravidelné cvičenia pri hudbe do telocvične v Dobrej Nive každý

pondelok 19:00 - 20:00

štvrtok    19:00 - 20:00

 

RTVŠ

 

„Postarajte sa o svoje telo. Je to jediné miesto, kde musíte žiť.“  /Jim Rohn/

Vstupné na hodinu:   nečlen ŠK 4,- €           člen ŠK 2,50 €

 

Športový klub RTVŠ Niva Dobrá Niva

            Športový klub rekreačnej telesnej výchovy a športu Niva Dobrá Niva legislatívnou formou vznikol 20. mája 1991, hoci počiatky pravidelného cvičenia žien v Dobrej Nive boli už niekoľko rokov predtým, a to už hneď od otvorenia telocvične v základnej škole v Dobrej Nive.

            Športový klub RTVŠ Niva je neziskovou spoločenskou organizáciou, ktorej hlavnou náplňou je posilňovanie fyzickej a duševnej rovnováhy všetkých záujemcov o zdravý pohyb a všetkých ľudí, ktorí túto činnosť zastrešujú, t.j. predsedníčky ŠK - Ing. Daniela Polcová a hospodárky ŠK - Anna Selecká.

            Hlavná činnosť ŠK spočíva v pravidelnom aeróbnom cvičení pre ženy pri hudbe v priestoroch telocvične ZŠ v Dobrej Nive v počte 2 hodín do týždňa rozdelených na 2 dni, a to na pondelokštvrtok v čase od 19:00 do 20:00 hod. Cvičenie prebieha v období školského roka, t.j. september – jún, vrátane prázdnin.

Štruktúra hodiny je nasledovná:

1. zahriatie, rozcvička (10 - 15 min.)

2. hlavná časť - aeróbna (20 - 25 min.)

3. cooldown + strečing, posilňovanie, pilates, kondičné cvičenia

 4. záver

            Základom cvičenia ŠK je Step aerobik v rytme hudby. Jedná sa o dynamické, energické a kondične trochu náročnejšie cvičenie na stepových schodíkoch. Je zamerané na koordináciu pohybov, pri ktorom sa zapája viac svalových partií naraz. Stepy sa dajú využívať v 3 výškových úrovniach podľa želanej záťaže každej cvičenky. Step aerobik je vhodný predovšetkým na formovanie dolnej časti tela, a to oblasť stehien, bokov a sedacích svalov. Pri cvičení na stepoch je taktiež možné využiť činky alebo rotanu, čím sa zároveň posilňuje aj horná časť tela. Mimo kondičného step aerobiku sa v ŠK cvičí aj balančný step aerobik a strečingový step aerobik. Na spestrenie hodín sa niekedy zaraďuje low a high aerobik, tanečný aerobik, latino dance, tae bou, kruhový tréning, tabata.

            V ďalšej časti hodiny sa striedavo uplatňujú kondičné cvičenia ako je:

Body work - cviky na formovanie tela,

Body toning - cviky na formovanie niektorých svalových partií,

Fat burner - odburávanie tukov,

intervalový tréning - kombinácia kondičného aerobiku a aerobických cvičení,

strečing - naťahovacie a uvoľňovacie cvičenia,

pilates - posilňovanie vnútorných svalových partií podporujúce kondíciu a stabilitu,

Core - spevňovanie stredu tela,

Port de BrasBody balance - zlepšovanie celkovej stability a spevňovanie celého tela, Zenga - správne a intenzívne dýchanie aktivizujúce lymfy celého tela,

Deep Work - nové dynamické cvičenie v rytme tanečnej hudby spájajúce prvky jogy, pilatesu a východného myslenia. Formuje postavu, naťahuje svaly a zlepšuje kardiovaskulárny systém. S cvičením Deep Work trénerka kombinuje cvičenia Dynamic PumpBody Pump - kondičné cvičenia tvarujúce svalovú hmotu a Pilates – dýchanie a uvoľnenie.

            K cvičeniu sú každej cvičiteľke k dispozícií rôzne náčinia a náradia (činky, gumové posilňovacie pásy, rotany, švihadlá, overbally, karimatky). V telocvični taktiež využívame rebriny.

            Tak ako aj v iných oblastiach, aj v oblasti športu napredujú nové trendy, ktoré trénerka ŠK, Daniela Polcová, intenzívne sleduje a pravidelne sa zúčastňuje na rôznych školeniach a seminároch. Tým si neustále udržuje vysokú odbornú úroveň.

            Daniela Polcová je trénerkou aerobiku a zdravotných cvičení II. triedy, cvičenia Body work a Step aerobiku. V rokoch 2012 - 2013 získala diplom Edvanced Power Stretch, Body Styling Edvanced, Body work. V r. 2014 trénerka absolvovala školenie Pilates I. a II., ktoré zavŕšila skúškou s certifikátom v októbri 2015. V r. 2016 naviac absolvovala rozšírenú špecializáciu Pilates overball. Svoje špecializácie si pravidelne obnovuje.

            Členstvo v športovom klube je dobrovoľné a spočíva v uhradení jednorázového ročného poplatku 10,- Eur. Členka má následne zvýhodnené vstupné na cvičebnú hodinu vo výške 2,50 Eur. Môže si tiež zakúpiť permanentku v cene 25,- Eur, ktorá zahŕňa 10 vstupov. Platnosť permanentky je 12 mesiacov od jej zakúpenia. Poplatok pre nečlenku je vo výške 4,- Eur za hodinu.

            Športový klub RTVŠ Niva ponúka cvičenkám priestor na aktívne zrelaxovanie od každodenných povinností a stresu, zabezpečenie správnej funkcie celého tela, zlepšenie fyzickej kondície a psychickú relaxáciu pri zameraní sa na správne dýchacie techniky.

Radi Vás privítame medzi nami, dajte priestor svojmu telu a duši!

Pondelok  19:00 - 20:00

Štvrtok      19:00 - 20:00

„Je škoda, ak človek zostarne bez toho,

aby videl krásu a silu, ktorej je jeho telo schopné.“ 
                                                                  
/Socrates/


 
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva