Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Obecné zastupiteľstvo 2022-2026

Dňa 09. 11. 2022 zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 v platnom znení zákonom predpísaný sľub novozvoleného
poslanca obecného zastupiteľstva obce            
(Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive pod č. 99/2022).

 

Róber Hiriak

Róbert Hiriak

Trvalý pobyt: Slobody 636/153, 962 61 Dobrá Niva

Mobil: +421 908 736 277

E-mail: hiriakrobert@gmail.com

 

Bc. Branislav Krajč

Bc. Branislav Krajč

Trvalý pobyt: Slobody 318/77, 962 61 Dobrá Niva

Mobil: +421 917 698 040

E-mail: bkrajc@gmail.com

 

Mgr. art. Rastislav Kyslý

Mgr. art. Rastislav KYSLÝ

Trvalý pobyt: Slobody 439/74, 962 61 Dobrá Niva

Mobil: +421 944 142 798 

E-mail: rasto.kysly@gmail.com

 

Ing. Milan Jakubík

Ing. Peter MLYNÁRIK

Trvalý pobyt: Školská 463/16, 962 61 Dobrá Niva

Mobil: +421 904 990 948

E-mail: mlynarik.peter@gmail.com

 

Jakub Ponický

Mgr. Jakub PONICKÝ

Trvalý pobyt: Slobody 923/161, 962 61 Dobrá Niva

Mobil: +421 911 855 932

E-mail: japonicky@gmail.com

 

Ing. Gabriela Slabejová, PhD.

Ing. Gabriela SLABEJOVÁ, PhD.

Trvalý pobyt: Cesnaková 194/16, 962 61 Dobrá Niva

Mobil: +421 907 220 020

E-mail: gabrielaslabejova246@gmail.com

 

Mgr. Ján Slosiarik

Mgr. Ján SLOSIARIK

Trvalý pobyt: Školská 449/7, 962 61 Dobrá Niva

Mobil: +421 907 257 883

E-mail: jan.slosiarik@post.sk

 

Mgr. Zuzana Smutná

Mgr. Zuzana SMUTNÁ

Trvalý pobyt: 8. marca 285/32, 962 61 Dobrá Niva

Mobil: +421 907 881 959

E-mail: zsmutna8@gmail.com

 

Emil Šimko

Emil ŠIMKO

Trvalý pobyt: Námestie SNP 218/4, 962 61 Dobrá Niva

Mobil: +421 903 610 003

E-mail: simko.emil@gmail.com

1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva