Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Knižnica a internet

Dagmara PISÁROVÁ, knihovníčka

Obecná knižnica a internet sa nachádzajú v priestoroch Kultúrneho domu v Dobrej Nive na prízemí.


Knižničné hodiny:

PONDELOK 14.00 - 16.00

STREDA 09.00 - 11.00  a  14.00 - 17.00

ŠTVRTOK 14.00 - 17.00

 

ČLENSKÉ NA ROK 2024

 • Deti, študenti a mládež do 15 rokov   2,00 €
 • Ostatní    3,00 €

 

CENNÍKY TLAČE A KOPÍROVANIA

Cennik_ciernobielej_tlace_a_kopirovania

Cennik_farebnej_tlace_a_kopirovania

   
Obecná knižnica v Dobrej Nive, predtým Miestna ľudová knižnica, sa nachádza od roku 1979 v priestoroch Družstevného domu v Dobrej Nive, ktorý slúži aj ako kultúrny dom.
Pre knižnicu je to výhodná poloha v strede obce, pretože je tak prístupná a dosiahnuteľná všetkým obyvateľom obce.
Nakoľko sa v Družstevnom dome organizujú takmer všetky kultúrne akcie a podujatia, môžeme o knižnici tiež povedať, že je v strede – v centre kultúrneho života a diania obce.
Knižnica pozostáva z dvoch veľkých, svetlých a priestranných miestností o rozlohe 107 m2, v ktorých je umiestnených 28 študijných a čitateľských miest.
V prípade organizovania akcií s väčším počtom návštevníkov, ako sú napr. besedy so spisovateľmi, návštevy žiakov ZŠ a MŚ, má k dispozícii ďalšiu miestnosť, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti knižnice. Taktiež má k dispozícii moderné sociálne zariadenie.
Do 31.12.2004 patrila knižnica pod Miestne kultúrne stredisko v Dobrej Nive – príspevkovú organizáciu obce. Po reorganizácii od 01.01.2005 až do súčasnosti spadá pod Obec Dobrá Niva –oddelenie kultúry a športu.
Knižnica v Dobrej Nive, na rozdiel od mnohých iných knižníc v súčasnej dobe, nestagnuje, ale žije a funguje, modernizuje sa, rozrastá a rozvíja sa. Nákupom nových kníh každoročne rastie počet knižničných jednotiek, rastie počet čitateľov a návštevníkov knižnice a zvyšuje sa počet vypožičaných knižničných dokumentov.
Za účelom vylepšovania, skrášľovania a modernizácie interiérov – priestorov knižnice, ako aj v záujme lepšieho uspokojovania čitateľských potrieb, sa od roku 2002 vykonali a zrealizovali v knižnici nasledovné práce a zmeny. Prašnú podlahovú krytinu RIGU, nepraktickú na údržbu, nahradila keramická dlažba, ktorá spĺňa nielen všetky hygienické požiadavky, ale vzhľadom a farbou pôsobí veľmi vkusne a esteticky, a harmonizuje s policami a regálmi na knihy. Boli vymenené všetky popraskané veľké okenné tabule, čím sa zamedzilo úniku tepla a zároveň sa tým zútulnil interiér knižnice. Do knižnice sa zhotovilo a umiestnilo 6 nových regálov, z dôvodu lepšieho rozloženia a zviditeľnenia kníh, ako aj za účelom praktickejšej manipulácie čitateľov s nimi, hlavne detí a mládeže.
Najväčšou modernizáciou prešla knižnica v roku 2007, kedy tu bol nainštalovaný verejný internet.
Ide o projekt „Verejný internet knižníc“, financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, z ktorého knižnica získala softvér a hardvér pozostávajúci z – 1 vysokorýchlostný značkový server, 1 UPS,1 switch, 1 tlačiareň, 8 značkových počítačov, vrátane klávesnice, myši a zariadenia pre USB kľúč. Všetko spolu v celkovej hodnote 13.462,86 €.
K tomu bolo potrebné zo strany Obecného úradu zrealizovať pripojenie knižnice na internet prostredníctvom WIFI, rozšíriť a skvalitniť jej zastarané elektrické vedenie a zabezpečiť 8 stolov pod počítače a 8 nových stoličiek.

 

Hodnota prevedených prác predstavuje 548,53 €.
Podľa pôvodných pravidiel projektu mal Obecný úrad platiť ročne 331,94 € firme, ktorá zabezpečuje servis, poradenstvo a opravy celého internetového súbor, vrátane tlačiarne. Poplatok financuje za nás Ministerstvo kultúry SR.
Obecný úrad platí iba poistenie tohto majetku 208,69 € ročne.
Uvedená firma nám v prípade akejkoľvek poruchy počítačov a tlačiarne zabezpečuje opravy nadiaľku, prostredníctvom vytvorenej vonkajšej IP statickej internetovej adresy.

 

    Zásluhou tohto projektu poskytuje knižnica od 17.07.2007 okrem knižnično-informačných služieb aj internetové služby na 6 počítačoch. Internet je k dispozícii všetkým obyvateľom bez rozdielu veku, pohlavia a vzdelania, čo bolo cieľom projektu a to, sprístupniť internet širokým vrstvám obyvateľstva a priblížiť ho do menších miest a obcí.
Návštevník – používateľ internetu - môže pracovať v týchto oblastiach –
 • internetový prehliadač
 • textový editor – OPEN OFFICE WRITER, MATH
 • tabuľkový procesor – OPEN OFFICE CALC
 • prezentácie – OPEN OFFICE IMPRESS, DRAW 
 • USB zariadenie 
 • ukladanie dokumentov na USB kľúč
 • otváranie dokumentov z USB kľúča
 • tlač dokumentov
 • WIFI

 

Internetové služby sú bezplatné, podmienkou je zaplatené členské v knižnici za kalendárny rok.
Internetové služby sú prístupné pre verejnosť od pondelka až do piatka počas otváracích hodín knižnice.

 

Prvoradou úlohou a činnosťou knižnice však aj naďalej zostáva poskytovanie knižnično-informačných služieb, teda vypožičiavanie kníh a časopisov. 
Výpožičky delíme na:
 • absenčné výpožičky 
 • prezenčné výpožičky

 

Vypožičiavaniu knižničných dokumentov na domov hovoríme absenčné výpožičky.
Knihy a časopisy môžu návštevníci čítať, prezerať, robiť si výpisky aj priamo v knižnici, kde majú na to vytvorený priestor. Takémuto spôsobu používania knižničných dokumentov hovoríme - prezenčné výpožičky.
Okrem kníh v počte 6.905 k 31.12.2015, knižnica odoberá 5 druhov časopisov a novín, ktoré sú k dispozícii na prečítanie priamo v knižnici, ako aj na výpožičky domov.
Ide o nasledovné druhy periodík:
 • PLUS 7 DNÍ
 • EVITA a press
 • ZÁHRADKÁR
 • EVA
 • Detský časopis Bublina

 

V roku 2015 Obec Dobrá Niva prispela k skvalitneniu priestorov obecnej knižnice výmenou starých (pôvodných) okien za nové - plastové okná.
 

FOND NA PODPORU UMENIA:

Rok 2022

Knihy_na_dosah (135.61 kB)

Rok 2021
 
Rok 2020
Aj v roku 2020 obecná knižnica vypracovala projekt na nákup kníh pod názvom: "S knihou nikdy nie si sám".  Cieľom projektu je inovovať knižný fond a vytvoriť záujem o knihu. V tomto projekte obecná knižnica uspela. Fond na podporu umenia projekt podporil sumou 2 000 eur. Do fondu obecnej knižnice pribudlo 161 kníh v rôznych oblastiach literatúry.
 
Rok 2019

FOND NA PODPORU UMENIA:
Rok 2018

FOND NA PODPORU UMENIA:
Rok 2017
Projekt - Akvizícia kníh 2017
 
 
 
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva