Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Klub dôchodcov a SZTP

VÝZVA

Výbor Klubu dôchodcov a organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Dobrej Nive si dovoľuje osloviť svojich členov, ich rodinných príslušníkov, ale aj všetkých ostatných seniorov a občanov Dobrej Nivy a vyzvať ich k pripojeniu sa k výzve  Predsedníctva  Jednoty dôchodcov na Slovensku , aby podporili prehlbovanie demokracie na Slovensku a svojím
ÁNO  v referendovej otázke  
„ Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR?“
prispeli k úspešnosti referenda, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023.
Rovnako ako Predsedníctvo Jednoty dôchodcov na Slovensku aj náš výbor KD a organizácie  SZŤP v Dobrej Nive vnímame referendum ako najvýznamnejšiu formu demokracie a ľudských práv a aj napriek politickej iniciatíve na konanie referenda sme presvedčení, že občania musia mať možnosť rozhodovať o dôležitých otázkach touto formou. Podľa najdôležitejšieho zákona č.460/1992 Zb. - Ústavy Slovenskej republiky každý občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, má právo sa zúčastniť na referende.
Ľudia sa v referende budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady. Má to zabezpečiť zmena ústavy.
V tomto duchu spoločne s JDS vnímame a podporujeme myšlienku vyhláseného referenda, aby bolo možné na Slovensku vyvolať predčasné voľby referendom občanov, alebo rozhodnutím NR SR.
Vážení seniori, spoluobčania Dobrej Nivy, poďme si 21. januára 2023 svojou účasťou v referende vybojovať viac demokracie , dať svoje ÁNO  na predloženú referendovú otázku a prispieť tak ku platnosti referenda. Prispejme tak k zlepšeniu života nás všetkých  na Slovensku.

 

FOTO

sraz sraz 2 sraz 3
Momentka 1
Autor: Mgr.A.Badinková
Momentka 1-1
Autor: Mgr.A.Badinková
Momentka 2
Autor: Mgr.A.Badinková

 

Jubilanti 2019

Jubilanti 2019

Jubilanti 2019

Jubilanti 2019

Jubilanti 2019

Jubilanti 2019

Jubilanti 2019

Jubilanti 2019

Autor foto: Mgr. A. Badinková

 

1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva