Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Rybárske lístky

Vybavuje: kancelária prvého kontaktu - referát evidencie obyvateľstva, prízemie OcÚ, tel: +421/45/5382352, e-mail: matrika@obecdobraniva.sk

Potrebujete: platný občiansky preukaz

Poplatky:

Rybársky lístok týždenný - 1,50 €
Rybársky lístok mesačný - 3,00 €
Rybársky lístok ročný - 7,00 €
Rybársky lístok trojročný - 17,00 €

Upozornenie:

Deti do 15 rokov sú oslobodené od správneho poplatku, rybársky lístok vybavuje zákonný zástupca dieťaťa.
 

 
Zverejnené 3.2.2010 -js-
Aktualizované 4.2.2010 -js-
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva