Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Starosta obce 2022-2026

 

Ing. Milan Jakubík

Ing. Milan JAKUBÍK

Trvalý pobyt: Slobody 474/58, 962 61 Dobrá Niva

Tel: +421 45 538 23 52

Mobil: +421 905 345 706

E-mail: starosta@obecdobraniva.sk

 

Dňa 09. novembra 2022 zložil v zmysle § 13, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v platnom znení zákonom predpísaný sľub starostu obce.
(Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive pod č. 98/2022 zo dňa 09. 11. 2022).


 
 
 
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva