Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

POH BBSK 2016-2020

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

„Program odpadového hospodárstva Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2016-2020“

 

Do strategického  dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy,

alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie

okrem internetovej stránky Okresného úradu v Banskej Bystrici a jeho úradnej tabuli,

aj na internetovej stránke obce Dobrá Niva www.obecdobraniva.sk

alebo na úradnej tabuli obce v priestoroch Obecného úradu v Dobrej Nive počas úradných hodín OcÚ.

 

Zaverecne_stanovisko_SD_POH_BBSK_2016_2020

 

Zverejnené: 28.03.2018

1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva