Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Info o obci

Telefónne stanice pre tiesňové volania

 

NÁZOV

TELEFÓNNE ČÍSLO

ADRESA

Hasičská jednotka 150 Lieskovská cesta, ZV
Nemocnica 155 Kuzmányho nábr., ZV
Polícia 158 Švermova ul., ZV
Plynárne 0850111727 Lieskovská cesta, ZV
Elektrárne dispečing 048/4154609 Šoltésovej, BB
  zák.centrum 0850111468 Šoltésovej, BB
Vodárne dispečing 045/5325190 Štúrova ul., ZV
  poruchy 045/5511395 Krupina
Orgán vykonávajúci štát.pož.dozor OR HaZZ 045/5335860 Lieskovská cesta, ZV
Integrovaný záchranný systém 112  
Ohlasovňa požiarov v obci Dobrá Niva 045/5382352  
  0905345706  
  0908938436 Nám.SNP, Dobrá Niva

Zverejnené 4.2.2008 -js-
Aktualizované 23.3.2009 -ld-

1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva