Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Poľovnícke združenie Päť Vrchov Dobrá Niva

PZ-skrinka

Prvý poľovný spolok v obci bol založený v roku 1948.Jeho názov bol Poľovnícka spoločnosť Dobrá Niva. Táto spoločnosť trvala do roku 1963.
Po zmene politického režimu sa v roku 1963 vytvorila nová spoločnosť s názvom Poľovnícke združenie JRD Dobrá Niva, ktoré pôsobilo do roku 1992.Po zániku tohto združenia, ako aj revíru, ktorý prešiel do vlastníctva obce bol vytvorený nový subjekt, ktorý pôsobí aj v súčasnosti.
Dňa 05.03.1993 bolo založené Poľovnícke združenie "Päť vrchov" Dobrá Niva. Toto združenie sa nachádza v pohorí Javorie, východne od obce Dobrá Niva. Jedná sa o jelený revír, ktorý bol Okresným úradom Zvolen, pozemkový a lesný odbor v roku 2014 zaradený do jelenej oblasti, čím došlo k zrušeniu srnčieho revíru, v ktorom je jelenia zver dominantnou zverou. Členovia tohto združenia chovajú 7 psov, z ktorých je 5 poľovne upotrebiteľných a 2 mladé sa pripravujú na skúšky z poľovnej upotrebiteľnosti.
V poľovnom revíri je vybudovaný oplôtok s diviačou zverou, ktorý slúži na výcvik poľovne upotrebiteľných psov. Ďalej tu žije zver: srnčia, muflónia, danielia, diviačia a zajac. Zo šeliem je najpočetnejšia líška hrdzavá, jazvec lesný, kuna lesná a skalná, mačka divá, prechodne sa tu vyskytuje medveď hnedý, rys ostrovid aj vlk dravý. Z vtáctva tu žije v menších počtoch kačica, bažant, jarabica, jariabok hôrny, sluka hôrna, holub hrivnák, hrdlička záhradná, straka, sojka, vrana a mnoho ďalších vtákov, ktoré nepatria do poľovnej zveri.

 

Kontakt: +421 908 938 436

e- mail: urad@obecdobraniva.sk, jankoslosiarik@gmail.com

facebook: Poľovnícke združenie Päť vrchov Dobrá Niva


Cenník

Cennik_poplatkovy_odstrel_PZ (795.49 kB)

1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva