Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Kamerový systém

Umiestnenie a záber nainštalovaných pevných kamier kamerového systému obce:

1. Obecný úrad, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva
     umiestnenie: budova obecného úradu
     záber: vchod do úradu, časť Námestia SNP
     počet kamier: 1

2. Obecný úrad, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva
     umiestnenie: budova obecného úradu od ulice kpt. Nálepku
     záber: vchod do dvora úradu, ulica kpt.Nálepku
     počet kamier: 1

3. Kultúrny dom, Námestie SNP 217/2 , 962 61 Dobrá Niva - hlavný vchod
     umiestnenie: na budove Kultúrneho domu nad hlavným vchodom
     záber: časť Námestia SNP, časť Slávikova ulica, križovatka
     počet kamier: 2

4. Kultúrny dom, Námestie SNP 217/2 , 962 61 Dobrá Niva - bočný vchod (počet kamier - 1)
     umiestnenie: na budove Kultúrneho domu -bočný vchod
     záber: časť Štúrovej ulice, parkovisko, bočný vchod do Kultúrneho domu
     počet kamier: 1

5. Detský areál Veža, Družstevná ulica, 962 61 Dobrá Niva
     umiestnenie: elektrický stĺp oproti detskému areálu Veža
     záber: detský areál Veža, MK - Uličky
     počet kamier: 1

6. Hasičská zbrojnica, Neresnická 245/3, 962 61 Dobrá Niva
     umiestnenie: elektrický stĺp pred RD s.č.246 na Neresnickej ulici
     záber: hasičská zbrojnica, tržnica
     počet kamier: 1 

7. Hasičská zbrojnica, Neresnická 245/3, 962 61 Dobrá Niva
     umiestnenie: budova hasičskej zbrojnice
     záber: bankomat, verejné priestranstvo, časť Supermarket COOP Jednota
     počet kamier: 1 

8. Supermarket COOP Jednota, Slobody 531/57
     umiestnenie: budova Supermarket COOP Jednota - hlavný vchod
     záber: bankomat, verejné priestranstvo, časť Supermarket COOP Jednota
     počet kamier: 1 

9. Križovatka ulíc Neresnická a Slobody
     umiestnenie: elektrický stĺp pred RD s.č. 247 na ulici Slobody
     záber: verejné priestranstvo, časť Supermarket COOP Jednota, časť štátnej cesty I/66
     počet kamier: 1 

10. Dom Služieb, Slobody 318/77, 962 61 Dobrá Niva
     umiestnenie: elektrický stĺp pred RD s.č. 275 na ulici 8.marca
     záber: verejné priestranstvo, Dom služieb, zmrzlina, časť štátnej cesty I/66
     počet kamier: 1

11. Dom smútku, SE.M.Šoltésovej, 962 61 Dobrá Niva
     umiestnenie: budova Domu smútku
     záber: verejné priestranstvo, Dom smútku
     počet kamier: 3

12.Futbalový areál OŠK Dobrá Niva, Slobody 549, 962 61 Dobrá Niva
     umiestnenie: tribúna OŠK Dobrá Niva
     záber: areál OŠK Dobrá Niva+tribúna+sociálno-prevádzková budova
     počet kamier: 4

1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva