Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Komisie Obecného zastupiteľstva 2022-2026

I. Komisia finančná, strategického rozvoja a správy majetku obce

Ing. Gabriela SLABEJOVÁ, PhD., predsedníčka komisie

Mgr. Jakub PONICKÝ, člen komisie

Emil ŠIMKO, člen komisie

Ing. Rastislav KOŠTIALIK, člen komisie

Ing. Pavel ŽIGA, člen komisie

Marcela PONICKÁ, zapisovateľka komisie

 

II. Komisia výstavby a územného plánovania

Emil ŠIMKO, predseda komisie

Mgr. art. Rastislav KYSLÝ, člen komisie

Daniel KRISTEĽ, člen komisie

Ing. Martin VALACH, člen komisie

Ján SLOSIARIK, zapisovateľ komisie

 

III. Komisia životného prostredia, pôdohospodárstva, obchodu, služieb a cestovného ruchu

Bc. Branislav KRAJČ, predseda komisie

Róbert HIRIAK, člen komisie

Martin RAJČOK, člen komisie

Ing. Dária MUŽIKOVÁ, členka komisie

Ján UKROP, člen komisie

Ján SLOSIARIK, zapisovateľ komisie

 

IV. Komisia školstva, kultúry, športu a práce s mládežou

Mgr. Ján SLOSIARIK, predseda komisie

Bc. Branislav KRAJČ, člen komisie

Mgr. art. Rastislav KYSLÝ, člen komisie

Peter KRKOŠ, člen komisie

Edita ČIPKOVÁ, členka komisie

Dagmara PISÁROVÁ, zapisovateľka komisie

 

V. Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, správy obecných bytov a ochrany verejného poriadku

Mgr. Jakub PONICKÝ, predseda komisie

Mgr. Zuzana SMUTNÁ, členka komisie

Ing. Peter MLYNÁRIK, člen komisie

JUDr. Ľubomír IVAN, člen komisie

Mgr. Simona ŠPRLOVÁ, členka komisie

Martina KOLÉNYOVÁ, zapisovateľka komisie

Poznámka:  Členom všetkých ostatných komisií Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive je zároveň Ing. Milan Jakubík, starosta obce.

 

1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva