Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Osobitné komisie Obecného zastupiteľstva 2022-2026

Osobitná komisia na prešetrovanie sťažností

​Vladimír KLIMENT, predseda komisie

JUDr. Ľubomír IVAN, člen komisie

Ing. Peter MLYNÁRIK, členka komisie

Martina KOLÉNYOVÁ, členka komisie

 

Osobitná komisia pre ochranu verejných záujmov pri výkone verejných funkcií v zmysle zákona č.357/2004 Z.z. v znení zákona č.545/2005 Z.z.

​Ing. Peter MLYNÁRIK, predseda komisie

Mgr. Jakub PONICKÝ, člen komisie

Mgr. Zuzana SMUTNÁ, člen komisie

Ing. Gabriela SLABEJOVÁ, PhD., člen komisie 

 

Osobitná komisia pre mimoriadne udalosti

Ján SLOSIARIK, predseda komisie

Róbert Hiriak, člen komisie

Ing. Miroslav VIDHOLD, člen komisie

Ing. Peter MLYNÁRIK člen komisie

 

Redakčná rada Dobronivských novín

​Mgr. Ján SLOSIARIK, predseda komisie

Róber HIRIAK, člen komisie

Emil ŠIMKO, člen komisie

Mgr. Zuzana Smutná

Dagmara PISÁROVÁ, členka komisie

Martina KOLÉNYOVÁ, členka komisie

 

Zbor pre občianske záležitosti

​Mgr. Zuzana SMUTNÁ, predsedkyňa komisie

Mgr. Ján SLOSIARIK, člen komisie

Martina KOLÉNYOVÁ, členka komisie

Beata PAVÚKOVÁ, členka komisie

Viliam SMUTNÝ, člen komisie

Poznámka: Členom ostatných osobitných komisií Obecného zastupiteľstva v Dobrej Nive je zároveň  Ing. Milan Jakubík, starosta obce.
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva