Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
3. 6. 2019

2250/2019

Výmena PC switcha pre opravu PC siete 1 ks

200,00 EUR dvesto 00/100

Ing.Miroslav Šiffer - CONEX

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

30. 4. 2019

1894/2019

Objednávame si u Vás strešnú krytinu BLACHOTRAPEZ s doplnkami podľa predloženej ponuky zo dňa 12.03.

1 769,10 EUR Jedentisícsedemstošesťdesiatdeväť 10/100

Drevostav Zvolen s.r.o.,Za Hronským mostom 4750/16A,960 01,Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

12. 11. 2018

2018

Objednávame si u Vás Overenie merného objektu a aproximáciu MKP v objekte -Nová ČOV Dobrá Niva

1 000,00 EUR jedentisíc 00/100

HYMES MK, s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným),K Železnej studienke 7599/28,81104,Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

8. 11. 2018

2915/2018

Sadbové úpravy v okolí Bytových domov 2 x 9 v súlade s projektovou dokumentáciou

2 700,00 EUR Dvetisícsedemsto 00/100

Ing. Marek Ivanič

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

4. 10. 2018

2747/2018

zameranie parciel

5 000,00 EUR Päťtisíc 00/100

Ing. Andrej Peťko

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

4. 10. 2018

2760/2018

Pneumatiky 8-10 plátnové rozmer 16,9 x 34 na traktor ZETOR 6340 - 2 ks v cene (500,- € za kus)

1 000,00 EUR Jedentisíc 00/100

PROBAT - Vyletel Pavel

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

20. 9. 2018

2680/2018

Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame vytýčenie inžinierskych sietí - plynovod na

100,00 EUR jedensto 00/100

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

20. 9. 2018

2679/2018

Na základe e-mailovej ponuky si u Vás objednávame tonery do tlačiarní 2 ks v celkovej cene 62,33

62,33 EUR Šesťdesiatdva 33/100

PVB STAV s. r. o.,Rozmarínová 11,94501,Komárno

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

20. 9. 2018

2672/2018

Pravidelná revízia elektroinštalácií a bleskozvodov vo všetkých objektoch a zariadeniach patriacich

1 000,00 EUR Jedentisíc 00/100

Miroslav Paprčka ELEKTRONIVA, Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

20. 9. 2018

2671/2018

Pravidelná prehliadka plynových vykurovacích kotlov a spotrebičov vo všetkých zariadeniach patriacic

500,00 EUR Päťsto

REMONTA

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

6. 8. 2018

2509/2018

Objednávka na reproduktory na miestny rozhlas 5 ks 60,85 €/ks s DPH

304,26 EUR Tristoštyri 26/100

COPPER, spol. s r.o.,Československej armády 380/16,97401,Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

19. 7. 2018

2446/2018

Výmena strešnej krytina na tribúne OŠK v Dobrej Nive

5 522,00 EUR Päťtisícpäťstodvadsaťdva 00/100

Michal Stanko

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

19. 7. 2018

2439/2018

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame práce na streche tribúny vo futbalovom areáli OŠK Dob

3 960,00 EUR Tritisícdeväťstošesťdesiat 00/100

EMGE Slovakia

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

13. 7. 2018

2426/2018

Stavebné práce vrátane dodávky stavebného materiálu pri dokončení pieskoviska v areáli MŠ

3 381,60 EUR Tritisíctristoosendesiatjeden 60/100

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

11. 7. 2018

2417/2018

Prekrytie pieskoviska v MŠ

181,00 EUR Jedenstoosemdesiatjeden 00/100

Norbert Gaál - ÁKON

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

10. 7. 2018

2405/2018

Na základe Zmluvy č. 38 485 o poskytovaní dotácie z prostriedkov DPO SR zo dňa 23.04.2018 si u Vás o

3 000,00 EUR Tritisíc 00/100 €

FLORIAN

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

9. 7. 2018

2391/2018

Objednávame si u Vás dopadovú plochu pre detské ihriská, hrúbka 20 mm, á 1,00x1,00 m - 34 ks/18,- €

728,28 EUR Sedemstodvadsaťosem 28/100

Branislav Mäsiar

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

9. 7. 2018

2389/2018

Objednávame si u Vás opravu zábradlia na chodníku na ul. Slobody pred rodinným domom s popisným čísl

1 143,00 EUR Jedentisícštyridsaťtri 00/100 €

Mikuláš Štofaňák - Artisan

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

9. 7. 2018

2362/2018

Objednávame si u Vás ozvučenie podujatia Dobronivský folklórny víkend dňa 30.06.2018

360,00 EUR Tristošesťdesiat 00/100

Bc. Branislav Krajč - V - AKUSTIK,Tulipánová 312/3,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

29. 6. 2018

2365/2018

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb obce

100,00 EUR Jedensto 00/100

Ing.Jozef Vida

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

28. 6. 2018

2806/2018

Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame tonery do tlačiarní

105,50 EUR jedenstopäťdesiat 50/100

PVB STAV s. r. o.,Rozmarínová 11,94501,Komárno

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

21. 6. 2018

2390/2018

Elektromontážne práce vrátane dodávky potrebného materiálu na technické zabezpečenie podujatia Dobro

194,65 EUR Jedenstodeväťdesiatštyri 65/100

Ján Homola,Turová 98,962 34,Turová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

18. 6. 2018

2410/2018

Zameranie a spracovanie dokumentácie k adresnému bodu Zberného dvora separovaného komunálneho odpadu

430,00 EUR Štyristotridsať 00/100

Ján Lihocký

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

6. 6. 2018

2087/2018

Spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu soc.zariadení, zdravotrechniky a inžinierskych

1 248,00 EUR jedentisícdvestoštyridsaťosem 00/100 €

Cb-projekt, consulting, s.r.o., Terézie Vansovej 1, 974 00 Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

29. 5. 2018

2307/2018

Objednávame si u Vás prenájom dvojšmýkačky vrátane zabezpečenia jej bezpečnej prevádzky na podujatí

372,00 EUR tristosedemdesiatdva 00/100

ALINEA s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 381
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva