Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 12. 2011

Zmluva o nájme bytu

4/2011/4bj

1 027,68 EUR

Obec Dobrá Niva

Zita Zlukyová, Slobody 318/77, 962 61 Dobrá Niva

11. 1. 2012

Hromadná licenčná zmluva

VP/11/04752/006

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

SOZA Bratislava, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

8. 12. 2011

Dohoda č.23/§50j/2011/NP

23/§50j/2011/NP

5 123,10 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J.Jiskru 6, 960 09 Zvolen

21. 10. 2011

Dohoda o zapožičaní služobného motorového vozidla

21102011

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 45/5,96261,Dobrá Niva

8. 10. 2011

Dodatok č.1/2011 k Zmluve

1/2011/Pa

1 072,62 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Helena Parobková, Dobrá Niva

10. 1. 2012

Zmluva o službách

120411/8

1 800,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o., Pázmaňa 2125/27, 927 01 Šaľa

28. 9. 2011

Zmuva o dielo

01/2011/ČOV

2 400,00 EUR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Ing.arch.Dušan Čipka S-ATELIÉR-PROJEKČNÁ KANCELÁRIA STATIKOV, Kollárova 48, 974 01 Banská Bystrica

23. 9. 2011

Dodatok č.1 k mandatnej zmluve

1

6 545,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Ing.Ján Plesník-XANTO, Stavby, rekonštrukcie, desing, A.Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen

8. 12. 2011

Zmluva na stavebný dozor

23/09/2011

480,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Milan Paprčka, Projekt-Stav PP, s.r.o., Pod Dráhami 1703/1, 960 01 Zvolen

22. 9. 2011

Zmluva o poskytnutí podpory Z Environmentálneho fondu formou dotácie

7878608U01

97 389,60 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava

3. 9. 2011

Zmluva o dielo

2092011

10 887,20 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Jaroslav Mucha,Jasenové 61,013 19,Kľače

14. 9. 2011

Zmluva o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi

15 003/21

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen a.s.

14. 9. 2011

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.26/2011/2

1

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

StVS-servising s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

22. 9. 2011

Zmluva o budúcej zmluve na vývoz a odber separovaných zložiek komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi zo Zberného dvora

15 003/21

Neuvedené

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s., Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen

29. 11. 2011

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.03/2011

1/2011

97 290,34 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

PAK-INVEST, s.r.o. Kovarská 157, 955 01 Chrabrany

10. 10. 2011

Zmluva o spolufinancovaní projektu "Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry v obci Dobrá Niva

31.08.2011

52 295,17 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina

29. 11. 2011

Zmluva o zbere a nakladaní s komunálnymi odpadmi

-

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Denis Balko Kovex, Dráhy 2751/2, 963 01 Krupina

22. 9. 2011

Hromadná licenčná zmluva

VP/11/04752/005

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

SOZA Bratislava, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

24. 11. 2011

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.01/2011

1/2011

97 389,60 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Ing.Ivan Slašťan-STAV, Nám.SNP2181/21, 960 01 Zvolen

14. 8. 2011

Zmluva o nájme bytu

1/2011/4bj

903,72 EUR

Obec Dobrá Niva

Jarmila Zajíčková, Slobody 318/77, 962 61 Dobrá Niva

15. 8. 2011

Zmluva o dielo

25/07/2011

8 899,85 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

Igor Velický-DAVSTAV, Rázusova 4214/5, 036 01 Martin

15. 8. 2011

Zmluva o dielo

ZS-2011/4

421 363,14 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

OP-TIM, spol. s.r.o., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

21. 6. 2011

Hromadná licenčná zmluva

VP/11/04752/004

0,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

SOZA ,Bratislava

14. 9. 2011

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

27.07.2011

40 308,00 EUR

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

EkoFond n.f., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

8. 8. 2011

Zmluva o nájme č.02/2011

02/2011 Co

3 420,00 EUR

commercio s.r.o., Podzámčok 158, 962 61 Podzámčok

Obec Dobrá Niva,Nám.SNP 47/9,962 61,Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 551-575 z 619
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva