Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-11-03-2022-SK

588,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Galileo Corporation s.r.o.,Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda

27. 1. 2022

Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností zo zmluvy o poskytovaní audítorských služieb

VS201902

2 400,00 EUR Dvetisícštyristo eur

Obec Dobrá Niva

EKO-AUDIT, s.r.o.,9. mája 424/7,03901,Turčianske Teplice

11. 1. 2022

Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku Spoločnosti Pohronie a.s., Zvolenská Slatina

1017622

nula eur

Spoločnosť Pohronie a.s.,Lieskovská cesta 15,96001,Lieskovec

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

15. 12. 2021

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

13/12/2021

Nula eur

T-MAPY s. r. o.,Dvojkrížna 49,82106,Bratislava - mestská časť Podu

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

15. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

150_MSD_Dobrá_Niva

480,00 EUR Štyristoosemdesiat eur

T-MAPY s. r. o.,Dvojkrížna 49,82106,Bratislava - mestská časť Podu

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

10. 12. 2021

Zmluva o výpožičke podperných bodov

Z-D-2021-001473-00

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Stredoslovenská distribučná, a.s.

10. 12. 2021

Dohoda o spolupráci

Z-D-2021-001474-00

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Stredoslovenská distribučná, a.s.

1. 12. 2021

Zmluva o termínovanom úvere č. 1302/2021/UZ

Zmluva o termínovanom úvere č. 1302/2021/UZ

350 000,00 EUR tristopäťdesiattisíceur

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 00 Bratislava

Obec Dobrá Niva

26. 11. 2021

Zmluva o dielo

202103

39 893,40 EUR Tridsaťdeväťtisícosemstodoväťdesiattri eur 40/100

L - TRADE, s.r.o.,Môťovská cesta 276,96001,Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

26. 11. 2021

Prílohy

Prílohy k zmluve 935/CC/21

nula eur

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 47/9,96261,Dobrá Niva

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

23. 11. 2021

Zmluva o Elektronickej službe Business24

22/11/2021

Nula eur

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

23. 11. 2021

Zmluva o úvere

935/CC/21

68 600,00 EUR Šešťdesiatosemtisícšesťsto eur

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

23. 11. 2021

Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve

935/CC/21-Zm1

68 600,00 EUR Šešťdesiatosemtisícšesťsto eur

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

9. 11. 2021

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-32-10-2021-SK

nula eur

Galileo Corporation s.r.o.,Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda

Obec Dobrá Niva

9. 11. 2021

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

2/11/2021

948,00 EUR Devaťstoštyridsaťosem eur

Galileo Corporation s.r.o.,Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda

Obec Dobrá Niva

9. 11. 2021

Zmluva o službách

281021/1

990,00 EUR Deväťstodeväťdesiat eur

OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. Šaľa

Obec Dobrá Niva

31. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho ofndu

ŠOP SR-Z/207/2021/POP-21

5 000,00 EUR Päťtisíc

Obec Dobrá Niva

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,Tajovského 14440/28B,97409,Banská Bystrica

29. 9. 2021

Zmluva o dielo

202102

7 512,00 EUR sedemtisícpäťstodvanásť eur

Ing. Karol Kamenský KAMEŇ,Dukelských hrdinov 13,96001,Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

27. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

21-514-04670

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Fond na podporu umenia

11. 8. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

2017/2

Nula eur

Obec Michalková

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

5. 8. 2021

Kúpna zmluva

KZ/01/2021

1 710,00 EUR Jedentisícsedemstodesať eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Roman Urban + 5

30. 5. 2021

Zmluva o dielo

202101

352 761,00 EUR tristopäťdesiatdvatisícsedemstošesťdesiatjedeneur

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 47/9,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva

27. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

250,00 EUR dvestopäťdesiateur

Ing. Jozef Čarada,159,96261,Podzámčok

Obec Dobrá Niva

19. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

3210717

3 000,00 EUR tritisíc eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

16. 4. 2021

Zmluva o výkupe vedľajších živočíšnych produktov

23/3/2021

0,18 EUR nela eur 18 centov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

LADISCO s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 619
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva