Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16. 11. 2022

28882022

Objednávame si u Vás dva kusy futbalových striedačiek na futbalové ihrisko OŠK Dobrá Niva z Projektr

4 000,00 EUR

Replast s.r.o., Slobody 526/43, Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

7. 11. 2022

28272022

Objednávame si u Vás opravu Rootsovho dúchadla na novej ČOV Dobrá Niva

4 500,00 EUR

Ľubomír Latinák,66,97611,Baláže

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

2. 11. 2022

28032022

Objednávame si u Vás opravu zipsov na dvoch protipovodňových bariérach pre DHZO Dobrá Niva SR

708,00 EUR

GUMOTEX Závod Břeclav

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

27. 10. 2022

2022

Objednávame si u Vás doplnenie kamerového systému na Zbernom dvore v Dobrej Nive.

3 279,89 EUR

Jaroslav Kristin Comet,107,99141,Čelovce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

27. 10. 2022

27732022

Objednávame si u Vás montáž elektrického a plynového bojlera na ihrisku OŠK

1 669,00 EUR

Miroslav Žákovic,Záhonok 1959/31,96001,Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

3. 10. 2022

2644/2022

Objednávame si u Vás poháre a štítky na Poľovnícky turnaj v nohejbale Dobrá Niva

54,30 EUR

VIVA TRADE s.r.o.,Szakkayho 1,04001,Košice

Obec Dobrá Niva

13. 9. 2022

082022

Objednávame si u Vás búračské práce budovy - pílnice v areály Obecnej píly Dobrá Niva na Slávikovej

450,00 EUR bez DPH

REVAST s.r.o.,Družstevná 314/58,96263,Pliešovce

Obec Dobrá Niva

7. 9. 2022

2527/2022

Objednávame si u Vás lavičku so zábradlím do objektu - stará ČOV Dobrá Niva

dohodou

KOVOPROFIL R spol.s.r.o.,Osloboditeľov 923,96301,Krupina

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

25. 8. 2022

2508/2022

Objednávame si u Vás projekt na stavebné povolenie pre spracovanie projektovej dokumentácie stavby "

1 250,00 EUR

Ing. Vladimír Budinský SSK

Obec Dobrá Niva

13. 7. 2022

2307/2022

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame spracovanie projektovej dokumentácie stavby Most pona

3 300,00 EUR

Ing. Vladimír Budinský SSK

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva (prijimateľ/žiadateľ)

21. 6. 2022

2237/2022

Objednávame si u Vás samonasávacie čerpadlo Speroni 2C 40/180B v rámci projektu Eurá z Eura

2 047,76 EUR

Záhradné centrum Tilia

Obec Dobrá Niva

16. 6. 2022

2211/2022

Objednávame si u Vás zneškodnenie odpadu - 190805 Kaly znečistenia kmunálnych odpadových vôd

300,00 EUR Tristo 00/100

EBA, s.r.o.

Obec Dobrá Niva

2. 6. 2022

2136/2022

Záväzne si u Vás objednávame rekonštrukčné a údržbárske práce na čističkách odpadových vôd pri nájom

1 000,00 EUR jedentisíc 00/100 €

Ľubomír Latinák,66,97611,Baláže

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

19. 5. 2022

2072/2022

Objednávame si u Vás poskytnutie hydrologických údajov na miestnom potoku - Studničný jarok

192,00 EUR jedenstodeväťdesiatdva 00/100

Slovenský hydrometeorologický ústav

Obec Dobrá Niva

22. 4. 2022

1935/2022

zapožičanie nožnicovej plošiny GS2032

234,00 EUR

mateco Slovakia s.r.o.,Hronská 27,96231,Sliač

Obec Dobrá Niva

13. 4. 2022

1687/2022

Objednávka

nula eur

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

17. 3. 2022

20221704

Objednávame si u Vás prepravu cisterny DETK 5000

480,00 EUR Štyristoosemdesiat 00/100

AJG Arogép, Kft.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

15. 3. 2022

20221503

Objednávame si od zhotoviteľa inžinierske siete-kanalizácia,vodovod,olynovod,telekom, preklopenie dá

360,00 EUR Tristošesťdesiat 00/100

T-MAPY s. r. o.,Dvojkrížna 49,82106,Bratislava - mestská časť Podu

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

14. 3. 2022

20221689

Na základe doručenej e-mailovej cenovej ponuky si u Vás objednávame výrub 1 kusa smreka obyčajného z

260,00 EUR dvestošesťdesiat 00/100

PRO zeleň s. r. o.,Centrum 2352/5,96001,Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

7. 3. 2022

20221574

Objednávame si u Vás transparentný box - výkopová bedňa 125 cm x 65 cm

300,00 EUR Tristo 00/100

Miroslav Chovanec KMZ

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

28. 12. 2021

2021/3154

Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 21.12.2021 traktorovú cisternu DETK - 5000

13 500,00 EUR Trinásťtisícpäťsto 00/100

Land Technologies s.r.o.,Hlohovecká 1061/11,95141,Lužianky

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

1. 12. 2021

20210112

Objednávame si u Vás opravu verejného osvetlenia , osadenia svietidiel na vianočné stromčeky, oprava

1 000,00 EUR Jedentisíc 00/100

Elektromontáže spol. s r.o.,E.M.Šoltésovej 124/15,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

24. 11. 2021

34/2021

Objednávame si u Vás oplotenie areélu píly

1 594,34 EUR Jedentisícpäťstodeväťdesiatštyri 34/100

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 47/9,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

24. 11. 2021

33/2021

Objednávame si u Vás pokládku dlažby na Námestí SNP v oblasti pódia podľa dohodnutého vzoru

1 710,94 EUR Jedentisícsedemstodesať 94/100

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 47/9,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

9. 11. 2021

2021042

Objednávame si u Vás asfaltérske práce - ostrovček na križovatke na ul. Slobody

1 074,36 EUR Jedentisícsedemdesiatštyri 36/100

Koptel group s.r.o.,Partizánska 8,96223,Očová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 335
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva