Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13. 7. 2021

2330/2021

Objednávame si u Vás náhradné diely na kosu AKPIL 165

104,00 EUR jedenstoštyri 00/100 EUR

Kravec, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

10. 6. 2021

2070

Objednávame si u Vás štiepkovanie drevnej hmoty v areály zberného dvora v Dobrej Nive 12,- € s DPH/

360,00 EUR Tristošesťdesiat 00/100

Taper, spol. s r.o.,Bajkalská 715/22,82109,Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

8. 6. 2021

2155/2021

Objednávame si u Vás kurz pre dvoch pracovníkov DHZO Dobrá Niva na obsluhu ručnej motorovej reťazove

100,00 EUR jedensto 00/100

Agentúra BP a PO

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

8. 6. 2021

2021

Objednávame si u Vás opravu LOCUST -750

1 592,00 EUR Jedentisícpäťstodeväťdesiatdva 00/100

MIKI servis s.r.o.,Lúčna štvrť 691/51,96212,Detva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

19. 5. 2021

1987/2021

Objednávame si u Vás dodanie a inštaláciu PC LAN Switcha Cisco 2950 a revíziu EZS Spektra 1738

380,00 EUR Tristoosemdesiat 00/100

Ing. Miroslav Šiffer CONEX Selce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

17. 3. 2021

1260/2021

Objednávame si čistenie ulíc pomocou čistiaceho stroja. Dátum realizácie 17.03.2021

1 000,00 EUR Jedentisíc 00/100

METROSTAV DS, a.s., Môťovská cesta 259/11, Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

13. 10. 2020

2963/2020

Objednávame si u Vás opravu bleskozvodu na budove Domu smútku, dodávku a montáž lámp VO pri byt.dom

1 290,00 EUR Jedentisícdvestodeväťdesiat 00/100

Elektromontáže spol. s r.o.,E.M.Šoltésovej 124/15,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

29. 9. 2020

2810/2020

Objednávame si u Vás opravu klávesovej harmoniky pre FS Dobrona

180,00 EUR jedenstoosemdesiat 00/100

Branislav Tatár - ALLEGRO

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

29. 9. 2020

2784/2020

Objednávame si u Vás v zmysle zaslanej cenovej ponuky výmenu kamerového servera za záznamník

798,70 EUR sedemstodeväťdesiatosem 70/100

Jaroslav Kristin Comet, Čelovce 107, 991 41 Čelovce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

2. 9. 2020

2711/2020

Objednávame si u Vás orezávanie drevných porastov popri miestnych komunikáciách v katastri obce.

Neuvedené

BBRSC,a.s.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

26. 8. 2020

2687/2020

Objednávka na odvoz odpadu zo Zberného dvora Dobrá Niva. Odvoz nebezpečného odpadu-cena v zmysle špe

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

28. 5. 2020

11052020

Objednávame si u Vás mobilnú nádrž na naftu CARRY TANK 440 l, 12V a digitálny prietokomer

990,00 EUR deväťstodeväťdesiat 00/100

BENOL Trade, s.r.o., Kamenná 11, 010 01 Žilina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

4. 5. 2020

04052020

Objednávame si u Vás Overenie merného objektu a aproximáciu MKP v objekte - Nová ČOV Dobrá Niva

800,00 EUR osemsto 00/100

HYMES MK s.r.o

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

16. 4. 2020

2080/2020

Objednávame si u Vás realizáciu archeologického záchranného výskumu na stavbe : Prístupová komunikác

1 080,00 EUR Jedentisícosemdesiat 00/100

Katedra archeológie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

19. 2. 2020

2020

Objednávame si u Vás vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu poľnohosdpodárskej pôdy odní

120,00 EUR jedestodvadsať 00/100

Ing. Katarína Palušová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

17. 2. 2020

1281/2020

Objednávame si u Vás vypracovanie PD pre realizáciu Pasportizácia ulíc Dobrá Niva

1 000,00 EUR jedentisíc 00/100

DIPERA spol. s r.o., Ing. Bernandína Vojteková, Kremnická 1, 960 01 Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

10. 2. 2020

1060/2020

Objednávame si u Vás montáž navijáku na predok hasičského auta IVECO DAILY ZV047DA

900,00 EUR Deväťsto 00/100

C.B.ONE s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

21. 11. 2019

3154/2019

Objednávame si u Vás rozmetadlo agromechanika 250 v cene 1.020,- € s DPH

1 020,00 EUR jedetisícdvadsať 00/100

UNIAGRO spol. s r.o., SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

21. 11. 2019

3153/2019

Objednávame si u Vás 1 ks výklopnej radlice s hydraulickým s gumeným britom, šírka 1500 mm v cene 1.

1 505,00 EUR jedentisícpäťstopäť 00/100

KOVACO spol. s r.o., Veľká Lehota 210, 966 41 Veľká Lehota

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

4. 9. 2019

2760/2019

Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 24.7.2019 pre projekt Nájomné byty Dom služieb D

6 900,00 EUR šesťtisícdeväťsto 00/100

Ing.arch.Richard Halama, EPG, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

4. 9. 2019

2756/2019

Objednávame si u Vás výrobu a dodanie rámu a podstavca z nerezovej ocele pre osadenie mramorovej tab

130,00 EUR jedenstotridsať 00/100

REPLAST, s.r.o.,Slobody 526/43,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

22. 8. 2019

2718/2019

Objednávame si u Vás chrbticovú dosku Spencer FLASSH ROCK PIN - 320,- € s DPH + doprava 10,- € s DPH

330,00 EUR tristotridsať 00/100

DOBROVOLNIHASIČI.SK

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

22. 8. 2019

2719/2019

Objednávame si u Vás na základe dohovoru nasledovný tovar : elektrocentrálu EP800T-IP54, štartovací

2 748,45 EUR dvetisícsedemstoštyridsaťosem 45/100

PROFIMA SK, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

21. 8. 2019

2019

preprava osôb FS Dobrona

1 000,00 EUR jedentisíc

ALIKAL, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

21. 8. 2019

2644/2019

Objednávame si u Vás pílenie asfaltu pri oprave výtlkov na miestnych komunikáciách. Cena do 15,- € z

450,00 EUR Štyristopäťdesiat 00/100

VG Elektro,

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 340
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva