Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

2016

Preprava trávnatých kobercov na ihrisko OŠK Dobrá Niva z futbalového štadióna Žiar nad Hronom.

0,00 EUR

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

296/2016

Objednávka - geodedické práce a merania

0,00 EUR

Ing. Andrej Peťko,Družstevná 235/28,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

702/2016

Objednávame si u Vás nasledovné dopravné značenie

0,00 EUR

Doprastav, štátny podnik, Bratislava,Drieňova č. 27,82656,Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

2016

Revízie budov vo vlastníctve obce(elektro + bleskozvod)

0,00 EUR

Miroslav Paprčka ELEKTRONIVA,Cesnakova 165/1,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

2016

Overenie a nakalibrovanie merného zariadenia

0,00 EUR

HYMES MK, s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným),K Železnej studienke 7599/28,81104,Bratislava

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

533/2016

Týmto si u Vás objednávame vypracovanie znaleckého posudku na pozemky v intraviláne Obce Dobrá Niva.

0,00 EUR

Ing.Peter Puškár

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

573/2016

Na základe telefonického rozhovoru s p.Kukučkom si u Vás objednávame prečistenie kanalizácie špeciál

0,00 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

503/2016

Na základe našej dohody si u Vás objednávame zber veľkých pneumatík z traktorov v cene 0,27 €/kg.

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735,91101,Trenčín

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

2016

Obec Dobrá Niva si u Vás objednala vypracovanie zdravotných posudkov v zmysle Rámcovej zmluvy o vyko

0,00 EUR

MUDr. Rút Šuleková, s.r.o.,Kimovská 2341/2,96001,Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

609/2016

Objednávame si u Vás

0,00 EUR

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

586/2016

Na základe rámcovej dohody o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania za dňa 14.3.2016 s

0,00 EUR

Ultima Ratio, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

573/2016

Na základe telefonického rozhovoru s p. Kukučkom si u Vás objednávame prečistenie kanalizácie špeciá

0,00 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva (obdarovaný)

415/2016

Na základe našej predchádzajúcej komunikácie si u Vás objednávame monitorovanie kanalizácie kamerový

0,00 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

549/2016

Na základe cenovej ponuky zo dňa 21.4.2016 si u Vás záväzne objednávame nasledovný tovar: Benzínová

0,00 EUR

Ing. Karol Kamenský KAMEŇ,Dukelských hrdinov 13,96001,Zvolen

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

540/2016

Na základe nášho telefonického rozhovoru si u Vás objednávame aktualizáciu projektovej dokumentácie

0,00 EUR

BUING, s.r.o., Ing.Róbert Bugár, konateľ spoločnosti

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

470/2016

Na základe rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb zo dňa 18.3.2016 si u Vás objednávame

0,00 EUR

Program4U, s.r.o.

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

1545/2015

Na základe nášho vzájomného stretnutia ohľadne riešenia inžinierskych sietí novej IBV Za mlynom si u

0,00 EUR

Ing.Ján Janec - MMJ

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

469/2016

Objednávame si u Vás práce súvisiace s realizáciou preloženia nadzemného telekomunikačného vedenia(2

0,00 EUR

ZYRY - Team, s.r.o., Lieskovská cesta 4121, Zvolen

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

1545/2016

Na základe nášho vzájomného stretnutia ohľadne riešenia inžinierskych sieti novej IBV Za mlynom si u

0,00 EUR

Jana Slašťanová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

251/2016

Na základe nášho telefonického rozhovoru si u Vás objednávame práce pri riešení havarijného stavu ka

0,00 EUR

EKOKANÁL ,spol. s r.o.

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

2016

Na základe miestnej obhliadky zo dňa 10.2.2016 si u Vás záväzne objednávame nasledovný tovar : Plyno

0,00 EUR

REMONTA, spol. s r.o.,SNP 45,96201,Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

1545/2015

Na základe nášho vzájomného stretnutia ohľadne riešenia inžinierskych sietí novej IBV Za mlynom si u

0,00 EUR

Ing.Ján Tkáč

Obec Dobrá Niva Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva

1545/2015

Na základe nášho vzájomného stretnutia ohľadne riešenia inžinierskych sieti novej IBV Za mlynomsi u

0,00 EUR

DIPERA, spol. s.r.o.,Kremnická 1,96261,Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

289/2016

Na základe telefonického rozhovoru zo dňa 24.02.2016 si u Vás záväzne objednávame na hasičskú techni

0,00 EUR

FLORIAN s.r.o., Martin

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva (obdarovaný)

281/2016

V rámci riešenia havarijného stavu vyžadujúceho komplexnú opravu interiéru kuchynky na Obecnom úrade

0,00 EUR

Ján Lietava,Horná 71,96261,Babiná

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva (prijimateľ/žiadateľ)

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 351-375 z 381
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva