Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23. 8. 2017

1118/2017

Objednávame si u Vás materiálno-technické vybavenie DHZO Dobrá Niva

3 496,22 EUR Tritisícštyristodeväťdesiatšesť 22/100

PYROKOMPLET s.r.o

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

19. 7. 2017

1067/2017

Objednávame si dopravu pre úäčastníkov poznávacieho zájazdu zo ZO SZPB v Dobrej Nive na Duklu v dňoc

250,00 EUR Dvestopäťdesiat

ALIKAL, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

2. 6. 2017

683/2017

Prenájom dopravného značenia na kultúrno spoločenské podujatia v Obci Dobrá Niva v roku 2017

958,00 EUR Deväťstopäťdesiatosem

DEIS spol. s r.o.,Tulská 36,97401,Banská Bystrica

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

31. 5. 2017

679/2017

Objednávka na opravu univerzálneho nakladača LOCUST 750

1 500,00 EUR jedentisíctäťsto

HONTAPEX spol. s r.o., Osloboditeľov 925/11, Krupina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

4. 5. 2017

586/2017

Vystúpenie UFS Mladosť s programom Mladosš Dobronivčanom dňa 13.5.2017 v KD v Dobrej Nive v rámci po

650,00 EUR šesťstopäťdesiat

UFS Mladosť

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

4. 5. 2017

585/2017

Vystúpenie ľudovej hudby Ďatelinka so svojimi sólistami

650,00 EUR šesťstopäťdesiat

Občianske združenie DETVANI

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

4. 5. 2017

584/2017

Vystúpenie skupiny tanečného humoru Všetečníci dňa 12.5.2017 v KD v D.Nive v rámci podujatia Od piat

800,00 EUR osemsto

O.Z.Všetečníci

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

2. 5. 2017

633/2017

Technické zabezpečenie (ozvučenie, osvetlenie a prenájom pódia) kultúrno-spoločenského podujatia Od

1 000,00 EUR Jedentisíc

Festival s.r.o. Lenka Mrázová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

3. 4. 2017

487/2017

Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla Citroen Berlingo Firsst ZV 143 CC

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

Auto Unicom, s.r.o.,Strážska cesta 8325/53,96001,Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva, SR

31. 3. 2017

472/2017

Ozvučenie na Regionálnu prehliadku choreografií detských folklórnych súborov na deň 8.4.2017

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Festival s.r.o. Lenka Mrázová

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

23. 2. 2017

339/2017

materiál na Lamborghini R2 76 Target

136,96 EUR jedenstotridsaťšesť 96/100

POLYNOVA, spol. s r.o.,Kvetoslavov 212,93041,Kvetoslavov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

2. 12. 2016

1404/2016

Objednávka na dodávku a montáž zábradlia na stavbu "Chodník na ul.Slobody - III-etapa"

9 270,00 EUR deväťtisícdvestosedemdesiat

A.M.F STAV s.r.o., A.Bernoláka 928/2, 962 12 Detva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

13. 6. 2016

741/2016

Na základe Vyjadrenia k existencií telekomunikačných vedení a rádiových zariadení číslo 6611613713 z

0,00 EUR

Slovak Telecom, a.s. Bratislava

Obec Dobrá Niva

23. 9. 2015

1060/2015

Na základe pracovného stretnutia spojeného s obhliadkou miesta realizácie objednávky si u Vás objedn

0,00 EUR

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva

16. 9. 2015

862/2015

Na základe nášho osobného stretnutia spojeného s obhliadkou miesta realizácie zákazky, ktorá je pred

0,00 EUR

Dušan Devoša,L.Exnára 5,96901,Banská Štiavnica

Dušan Devoša,L.Exnára 5,96901,Banská Štiavnica

8. 9. 2015

1027/2015

Na základe nášho pracovného stretnutia s p. Branislavom Kopčekom a ním vypracovanej cenovej ponuky s

0,00 EUR

BELLIMPEX s.r.o., Mikuláš Németh, konateľ spoločnosti, Kossúthova 6, 943 01 Štúrovo

Obec Dobrá Niva

4. 9. 2015

1014/2015

Na základe nášho telefonického rozhovoru s Ing. Kamenským si u Vás objednávame nasledovný tovar - be

0,00 EUR

OP-TIM, s.r.o.,Priemyselná 936/3,963 01,Krupina

Obec Dobrá Niva

4. 9. 2015

1015/2015

Na základe nášho telefonického rozhovoru si u Vás objednávame liatinový poklop, priemer 600 na betón

0,00 EUR

Stavebniny Dado, Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

Obec Dobrá Niva

31. 7. 2015

1061/2015

V rámci riešenia havarijného stavu a následne kompletnej rekonštrukcie interiéru kuchyne školskej je

0,00 EUR

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva

31. 7. 2015

1061-1/2015

Na základe pracovného stretnutia spojeného s obhliadkou miesta realizácie objednávky si u Vás objedn

0,00 EUR

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva

31. 7. 2015

1062/2015

Na základe pracovného stretnutia spojeného s obhliadkou miesta realizácie objednávky si u Vás objedn

0,00 EUR

REVAST s.r.o., Štefan Rievaj, Družstevná 314/58, 962 63 Pliešovce

Obec Dobrá Niva

21. 7. 2015

877/2015

Objednávame si u Vás dodávku kníh: Krásy banskobystrického kraja v množstve 20 ks a cene 299 EUR, v

0,00 EUR

CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová

Obec Dobrá Niva

16. 7. 2015

863/2015

Objednávame si u Vás prenájom 60 m2 fasádneho stavebného lešenia potrebného pri realizácii zadebneni

0,00 EUR

MIDE s.r.o.,L.Exnára 5,96901,Banská Štiavnica

MIDE s.r.o.,L.Exnára 5,96901,Banská Štiavnica

16. 7. 2015

864/2015

Na základe stretnutia s Vašim regionálnym manažérom p. M. Matejkom a jeho prezentácie tvorby interne

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

Obec Dobrá Niva

14. 7. 2015

842/2015

Na základe našej telefonickej a mailovej komunikácie s Vašim manažérom, p. Josefom Skvarilom, si u V

0,00 EUR

Janka Kocianová, Janotova 2, 841 04 Bratislava

Obec Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 176-200 z 381
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva