Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3231087

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

7. 7. 2023

Mandátna zmluva o poskytnutí služby

3/7/2023

2 300,00 EUR

Ing.Martina Kukučková, ZAR-KON

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

29. 6. 2023

Zmluva o dielo

4/2023

11 520,00 EUR

Ing.Peter Mizia NEUTRA-architektonický ateliér

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

29. 6. 2023

Zmluva-Podporná energetická služba

SE/106/2023

5,00 EUR

STING-ENERGO s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

30. 5. 2023

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete

4300149856

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

30. 5. 2023

Zmluva na vykonávanie zberu drobného stavebného odpadu

17/05/2023

Neuvedené

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Infoland s.r.o.,Viničná 62/4,96271,Dudince

17. 5. 2023

Zámenná zmluva

01/2023/ZZ

Neuvedené

Ľubica Parobková

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

3. 5. 2023

Kúpna zmluva

KZ/06/2022

3 300,00 EUR

Štefan Greguš

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

3. 5. 2023

Kúpna zmluva

KZ/05/2022

1 410,00 EUR

Štefan Greguš

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

14. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí

3/2023/CVČ

2 000,00 EUR

Obec Babiná

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

14. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

01/03/2023

252,00 EUR

Obec Sása, Námestie SNP 329/1, 962 62 Sása

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

31. 1. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom

15003/71

820,56 EUR Osemstodvadsaťeur a 56/100 centov

Marius Pedersen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

17. 1. 2023

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

9107119526-001

nula eur

Slovenský plynárenský podnik

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

11. 1. 2023

Zmluva o ukladaní odpadu na skládku Spoločnosti Pohronie, a.s., Zvolenská Slatina

1017623

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Spoločnosť Pohronie a.s.,Lieskovská cesta 15,96001,Lieskovec

24. 11. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

01/2022/ZS

4 044,00 EUR Štyritisícštyridsaťštyri eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

H.A.M. Academy, s.r.o.

21. 11. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZCZV_50073

Nula eur

Stredoslovenská energetika Holding, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,01001,Žilina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

6. 12. 2022

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

ND 119/2022

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

KRONOSPAN, s.r.o.,Lučenecká cesta č. 1335/21,96001,Zvolen

2. 12. 2022

Zmluva o dodávke plynu

9107119526

Nula eur

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

24. 11. 2022

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

09/11/2022

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen

23. 11. 2022

Zmluva o užívaní poľovného revíru č. 20 "Päť vrchov" Dobrá Niva

01/2022/PR

2 689,59 EUR dvetisícšesťstoosemdesiatdeväť eur 59/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Poľovnícke združenie "Päť vrchov" Dobrá Niva

23. 11. 2022

Zmluva o užívaní poľovného revíru č. 19 Obecný revír Dobrá Niva

02/2022/PR

4 287,90 EUR Štyritisícdvestoosemdesiatsedem eur 90/100

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

OBECNÉ LESY Dobrá Niva

22. 11. 2022

Zmluva o termínovanom úvere

1292/2022/UZ

100 000,00 EUR Jedenstotisíc eur

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 00 Bratislava

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

21. 11. 2022

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

26/05/2022

335,00 EUR tristotridsaťpäť eur

eSYST, s.r.o.,M. R. Štefánika 836/33,01001,Žilina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

21. 11. 2022

Zmluva O poskytovaní služby prevádzky technologických zariadení kotolne

28/04/2022

483,00 EUR štyristoosemdesiattri eur

KOOR, s.r.o.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

16. 11. 2022

Zmluva o dielo

220901

1 100,00 EUR jedentisícsto eur

SK PROFI, s.r.o.,ČSA 462/12,96201,Zvolenská Slatina

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 615
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva