Menu
Obec Dobrá Niva
ObecDobrá Niva

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 7. 2022

Kúpna zmluva

KZ/01/2022

1 672,00 EUR Jedentisícšeťstosedemdesiatdva eur

Ing.Ján Kristeľ

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

12. 7. 2022

Zámenná zmluva

01/2022/ZZ

nula eur

Anna Bilková

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

27. 5. 2022

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu EURÁ z EURA v obci Dobrá Niva

20/5/2022

10 000,00 EUR desaťtisíc eur

Slovenský futbalový zväz

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

25. 5. 2022

Zmluva pre umiestnenie Z-boxu

23/5/2022

7,56 EUR Sedem euro a 56/100 centov

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Packeta Slovakia s.r.o.

12. 5. 2022

Zmluva o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi

15003/21

nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Marius Pedersen, a.s. Trenčín

29. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

06/2022

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto eur

Cirkevný zbor ECAV na Slovnsku Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

29. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

04/2022

550,00 EUR päťstopäťdesiat eut

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.535

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

29. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

03/2022

730,00 EUR sedemstotridsať eur

Klub dôchodcov Dobrá Niva, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

29. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

02/2022

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

Športový klub RTVŠ NIVA Dobrá Niva, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva

5. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

07/2022

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

ŠPORTKLUB Dobrá Niva, o.z.

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

5. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

05/2022

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

Rímskokatolícka cirkev farnosť Dobrá Niva, Námestie SNP 114/2, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

5. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dobrá Niva

01/2022

8 830,00 EUR Osemtisícosemstotridsať eur

Obecný športový klub Dobrá Niva, Slobody 549, 962 61 Dobrá Niva

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

2. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-11-03-2022-SK

588,00 EUR

Obec Dobrá Niva

Galileo Corporation s.r.o.,Čierna Voda 468,92506,Čierna Voda

27. 1. 2022

Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností zo zmluvy o poskytovaní audítorských služieb

VS201902

2 400,00 EUR Dvetisícštyristo eur

Obec Dobrá Niva

EKO-AUDIT, s.r.o.,9. mája 424/7,03901,Turčianske Teplice

11. 1. 2022

Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku Spoločnosti Pohronie a.s., Zvolenská Slatina

1017622

nula eur

Spoločnosť Pohronie a.s.,Lieskovská cesta 15,96001,Lieskovec

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

15. 12. 2021

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

13/12/2021

Nula eur

T-MAPY s. r. o.,Dvojkrížna 49,82106,Bratislava - mestská časť Podu

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

15. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

150_MSD_Dobrá_Niva

480,00 EUR Štyristoosemdesiat eur

T-MAPY s. r. o.,Dvojkrížna 49,82106,Bratislava - mestská časť Podu

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

10. 12. 2021

Zmluva o výpožičke podperných bodov

Z-D-2021-001473-00

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Stredoslovenská distribučná, a.s.

10. 12. 2021

Dohoda o spolupráci

Z-D-2021-001474-00

Nula eur

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

Stredoslovenská distribučná, a.s.

1. 12. 2021

Zmluva o termínovanom úvere č. 1302/2021/UZ

Zmluva o termínovanom úvere č. 1302/2021/UZ

350 000,00 EUR tristopäťdesiattisíceur

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 00 Bratislava

Obec Dobrá Niva

26. 11. 2021

Zmluva o dielo

202103

39 893,40 EUR Tridsaťdeväťtisícosemstodoväťdesiattri eur 40/100

L - TRADE, s.r.o.,Môťovská cesta 276,96001,Zvolen

Obec Dobrá Niva, Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

26. 11. 2021

Prílohy

Prílohy k zmluve 935/CC/21

nula eur

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.,Námestie SNP 47/9,96261,Dobrá Niva

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

23. 11. 2021

Zmluva o Elektronickej službe Business24

22/11/2021

Nula eur

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

23. 11. 2021

Zmluva o úvere

935/CC/21

68 600,00 EUR Šešťdesiatosemtisícšesťsto eur

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

23. 11. 2021

Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve

935/CC/21-Zm1

68 600,00 EUR Šešťdesiatosemtisícšesťsto eur

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 582
1254
Prvá písomná zmienka o obci
357
Nadmorská výška stredu obce
1.856
Počet obyvateľov k 31.12.2018
5.251,1190 ha
Výmera k.ú.Dobrá Niva